Omenjena četverica je iz sveta AVP odstopila oktobra, saj je svet za direktorja AVP vladi v imenovanje predlagal Hribarja, ki pa je bil po mnenju štirih članov sveta »eden najmanj prepričljivih«, sami pa niso želeli biti »soodgovorni za sprejemanje nestrokovnih odločitev, ki lahko bistveno škodujejo delu in razvoju AVP«. Zaradi odstopa jih je vlada na današnji seji s 27. novembrom predčasno razrešila.

Med devetimi člani sveta AVP jih pet imenuje vlada neposredno, štiri pa na podlagi javnega poziva izmed predstavnikov uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe. Eden izmed tistih, ki so odstopili, je bil predstavnik vlade, trije pa predstavniki uporabnikov. Tako bo po današnji razrešitvi objavljen nov javni poziv za tri mesta v svetu, medtem ko bo četrtega imenovala vlada.

Agencija je bila sicer dolgo tudi brez direktorja s polnimi pooblastili. Člani sveta so sicer pred letom dni na razpisu za direktorja soglasno izbrali Vesno Marinko, a je nista potrdili ne prejšnja ne sedanja vlada. Marinkova je sicer kot vršilka dolžnosti agencijo vodila od maja lani, po predčasni razrešitvi dotedanjega direktorja Igorja Velova.

Svet zavoda je po opravljenem razpisu novembra lani vladi, takrat še pod vodstvom Marjana Šarca, predlagal imenovanje Marinkove za direktorico. Namesto tega ji je takratna vlada zgolj podaljšala mandat vršilke dolžnosti z utemeljitvijo, da zaradi kratkih rokov vseh procedur za odločanje o novem direktorju ni bilo mogoče izpeljati. Sedanja vlada pa je maja letos Marinkovo zamenjala s Hribarjem. Ta je agencijo kot vršilec dolžnosti vodil do 19. novembra, ko ga je vlada imenovala za polni mandat.