Družba TS Media je nastala leta 2011 iz družbe Najdi s ciljem postati eden vodilnih akterjev na področju digitalnih medijev, informacijskih središč ter razvoja digitalnih nosilcev v državi. V lasti ima nekaj priljubljenih digitalnih platform na čelu z enim od v zadnjih letih najbolj obiskanih informacijskih portalov v državi Siol.

Ob koncu 2019 je bilo v družbi, ki jo od aprila letos vodi Simon Furlan, zaposlenih 55 oseb, lani pa je podjetje ustvarilo 6,4 milijona evrov prihodkov in ob tem pridelala 318.000 evrov izgube. Prav TS Media, ki jo Telekom Slovenija zdaj prodaja, je sprva izdajala tudi televizijo Planet TV, ki prehaja v roke Madžarom. 7. julija je Telekom Slovenije podpisal pogodbo o prodaji Planeta TV madžarski medijski družbi TV2 media. Kupnina za 100-odstotni lastniški delež znaša pet milijonov evrov.

Vse pravice in obveznosti TV2 na TV2 Adria

Nadzorniki so v četrtek podali soglasje k sklenitvi pogodbe o prenosu pogodb z družbo TV2 Media. Na podlagi pogodbe bo, kot je to že bilo dogovorjeno v prodajni pogodbi, družba TV2 vse svoje pravice in obveznosti prenesla na svojo hčerinsko družbo TV2 Adria, ki bo kot prevzemnica vstopila v vse pravice in obveznosti družbe TV2.

Družba TV2 kot solidarni porok ostaja zavezana za pravočasno in popolno izpolnitev vseh obveznosti TV2 Adria do Telekoma Slovenije po sklenjeni prodajni pogodbi, so prek spletne strani Ljubljanske borze še sporočili iz Telekoma Slovenije.

Televizijo Planet TV je sicer sprva izdajala TS Media, delovati pa je začela septembra 2012. Telekom Slovenije je nato kupil 49-odstotni delež podjetja Antenna TV SL, slovenske podružnice grške medijske multinacionalke Antenna Group, in v okviru posla je Antenna TV SL pod svoje okrilje dobila Planet TV. Telekom je nato pridobil večinski delež: decembra 2016 je najprej TS Media z dokapitalizacijo Antenne TV SL delež povečala na 50,1 odstotka, nato pa je Telekom lastništvo prevzel od TS Medie in z dodatno dokapitalizacijo dosegel 66-odstotni delež.

Decembra lani Telekom postal edini lastnik Planet TV

Decembra lani je Telekom postal edini lastnik in družbo preimenoval iz Antenna TV SL v Planet TV. Sprva jo je nameraval z novim strateškim partnerjem dokapitalizirati, sredi marca letos pa je med možnosti dodal tudi prodajo 100-odstotnega lastniškega deleža v tej družbi, ki je ob koncu 2019 zaposlovala 42 ljudi. Lani je Planet TV ustvarila 14,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in vknjižila 8,7 milijona evrov izgube.

Po izračunih časnika Delo je večinsko državni Telekom od ustanovitve omenjene družbe do zdaj v obliki kapitalskih vložkov, plačanih reklam, posojil in drugih storitev skupaj namenil 80 milijonov evrov. Nemalokrat je bilo slišati tudi kritike tega, da se je državni telekomunikacijski operater lotil dejavnosti izdajanja televizijskega programa, ob začetku delovanja Planet TV je bilo slišati tudi oznake, da gre za vzporedno državno televizijo javni TV Slovenija. Zadnji strošek je nastal ob izvršitvi odločitve arbitražnega sodišča v Švici, ki je lani ugotovilo, da je slovenska podružnica grške Antenne, družba Antenna Slovenia, pravilno uveljavila prodajno opcijo v družbi Antenna TV SL, ki izdaja program Planet TV, in je tako Telekomu Slovenije za 34-odstotni delež v tej družbi skupaj s stroški spora in zamudnimi obrestmi naložilo skoraj 23 milijonov evrov plačila.