Kaj ste od razglasitve epidemije začeli delati drugače? Kaj od tega boste ohranili, česa ne?

Pri Novartisu v Sloveniji smo dobro pripravljeni na takšne krize. Oblikovan imamo Novartisov sistem upravljanja kriznih situacij, ki nas vodi pri odzivu. Ob razglasitvi epidemije smo tako vstopili v krizni način in prilagodili dnevno delovanje. Najpomembnejša prednostna naloga je bila seveda zaščita naših sodelavcev. Hkrati smo morali zagotoviti neprekinjeno poslovanje, da smo lahko še naprej dostavljali življenjsko pomembna zdravila pacientom po svetu.

Približno 1700 sodelavcev, ki sicer delajo v pisarnah, je praktično čez noč začelo delati od doma. Zato smo morali urediti oddaljeni dostop, jim zagotoviti primerno opremo in jih poučiti o uporabi spletnih orodij, kot so platforme za sestanke in virtualno sodelovanje. Našim sodelavcem in njihovim družinam smo ponudili kakovostne spletne izobraževalne programe, v sodelovanju s ponudniki, kot sta Cousera in Tignum. Za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenjem smo organizirali individualno varstvo otrok in uvedli še fleksibilnejši delovnik. Najpomembnejši ukrep pa je bil po mojem mnenju uvedba številnih komunikacijskih kanalov, prek katerih so zaposleni ostali v stiku z dogajanjem v podjetju. Naše vodilno načelo je bilo, da se zaposleni sami odločijo o načinu dela, ki jim najbolj ustreza v teh edinstvenih razmerah.

Tudi zaposlovanje se ni ustavilo. Pravzaprav smo morali zapolniti kar nekaj praznih mest. Med epidemijo zaposlili 89 novih sodelavcev in uspešno končali skoraj 200 izbirnih postopkov. Ker smo del globalne korporacije, smo vajeni, da zaposlitveni postopki potekajo prek spleta. Za nas je bilo novo to, da se je vse preselilo v digitalno okolje, vključno z elektronskim podpisovanjem zaposlitvenih pogodb in uvajalnim obdobjem. Ti novi načini dela so se izkazali za učinkovite, zato jih bomo v takšni ali drugačni obliki obdržali tudi v prihodnje, tu mislim predvsem na fleksibilni delovni čas in izbiro lastnega načina dela.

1700 zaposlenih je praktično čez noč začelo delati od doma. Kako vam je to uspelo?

V Novartisu v Sloveniji imamo odlično ekipo za informacijske tehnologije. Delali so neutrudno, da so lahko vsi, ki so to želeli ali morali, nemoteno delali od doma. Verjamem, da nas je občutek nujnosti in odgovornosti do bolnikov spodbudil k izjemno hitremu prilagajanju. Uporabnikom smo omogočili dostop do Novartisove mreže z njihovih zasebnih računalnikov in mobilnikov, hkrati pa smo nadgradili naše omrežje in zmogljivost programske opreme. Zdaj lahko našo videokonferenčno platformo uporablja kar okoli tisoč uporabnikov hkrati. Naš cilj je bil gladek prehod na delo na daljavo in ohranjanje enakega standarda storitev kot na siceršnjem delovnem mestu.

Na globalni ravni je Novartis zagotovil 12 dni, ki jih lahko zaposleni izkoristijo, kadar je delo od doma onemogočeno. Zanimiv, prijazen ukrep. Kako se je prijel, kako se finančno izide?

Opravljanje delovnih obveznosti in hkratna skrb za družino seveda nista bila lahka naloga. Kot odgovoren delodajalec smo želeli omiliti vpliv epidemije na naše sodelavce in njihove družine, zato smo ukrep prvenstveno oblikovali kot pomoč sodelavcem, ki so morali skrbeti za otroke oziroma druge sorodnike. Na tak način so se lažje soočili z zaprtjem vrtcev, šol in drugih dnevnih negovalnih centrov. Do dodatnih plačanih dni dopusta je bil upravičen eden od staršev, če sta bila oba zaposlena pri Novartisu. Dodatni plačani dopust je med karanteno izkoristilo več kot 540 zaposlenih. Seveda je imel ta ukrep precejšen finančni vpliv, a je bilo za nas pomembneje, da smo naše sodelavce lahko podprli v izrednih časih.

Kako se je na covid-19 odzvala farmacevtska panoga?

Farmacevtska industrija se razlikuje od drugih sektorjev. Smo del kritične infrastrukture in naše poslovanje se ne sme ustaviti. To še posebno velja v času zdravstvenih kriz. Predstavljajte si, da bolnišnicam in drugim zdravstvenim ustanovam zmanjka zdravil, še posebno življenjsko pomembnih. To je nesprejemljivo. Zato smo nepogrešljiv del zdravstvenega sistema in zavedamo se odgovornosti, ki jo imamo do bolnikov in družbe kot celote.

Kaj pričakujete v naslednjih mesecih?

Napovedovanje prihodnosti je nehvaležna naloga. Me pa veseli trend, ki smo ga zaznali, ki kaže, da od pojava covida-19 farmacevtska industrija postaja privlačnejša za tehnološke talente, saj si želijo sodelovati pri reševanju zdravstvenih izzivov. Nedavna Novartisova raziskava je pokazala, da kar 83 odstotkov tehnoloških profilov razmišlja o službi v zdravstveni oziroma farmacevtski industriji, kar je precejšnji porast od stanja pred šestimi meseci. Poleg tega sta obe panogi zdaj za njih več kot dvakrat bolj privlačni v primerjavi s tradicionalnimi panogami, kot so finančne storitve, telekomunikacije in proizvodnja.

Svet je usmerjen v iskanje cepiva. Je Novartis vključen v to? Če je, kako? Če ni, kaj menite, kdaj bo cepivo?

Novartis je udeležen v dveh ključnih raziskovalnih pobudah, ki si prizadevata za razvoj cepiva, zdravil in diagnostike bolezni covid-19. Prva je Covid-19 Therapeutics Accelerator, ki jo koordinirajo fundacija Billa in Melinde Gates, Welcome in Mastercard, druga pa pobuda Innovative Medicines Initiative. Podjetje ločeno podpira tudi klinične raziskave več Novartisovih zdravil, ki bi lahko imela vlogo pri zdravljenju bolezni.

Krize lahko na zaposlene delujejo tudi tako, da jih ohromijo. Kako v Novartisu zagotavljate inovativnost, predanost, vključenost?

V krizi je uspeh podjetja odvisen od njegovega jasnega poslanstva, močne kulture, predanosti zaposlenih in njihove sposobnosti za prilagajanje. Vedoželjnost in inovativnost sta visoko na lestvici naših vrednot, saj želimo, da so naši zaposleni agilni in opolnomočeni. Ob izbruhu pandemije covida-19 smo se kot podjetje odzvali hitro in tudi naši zaposleni so se nemudoma prilagodili novemu načinu dela. To dokazuje, da omenjene vrednote v našem podjetju niso le črke na papirju, ampak jih resnično živimo.

Motivacijo zaposleni na eni strani črpajo iz našega poslanstva, na drugi pa za ohranjanje zavzetosti vpeljujemo nove delovne prakse in ustvarjamo spodbudno delovno okolje, v katerem naši sodelavci lahko uspevajo. Lani smo denimo začeli eksperimentirati z novimi pristopi vodenja. Želimo, da so zaposleni opolnomočeni, sprejemajo učinkovite odločitve in za svoje delo prevzemajo odgovornost. Izkušnje, ki jih bomo pridobili, nam bodo pomagale ta proces v naslednjih dveh letih razširiti po podjetju.

Uspeh Novartisa je seveda odvisen od naše sposobnosti privabljanja in razvoja talentov z različnih področij. Pa tudi tega, kako raznolikost kar najbolje vključiti v naše delovanje, saj vemo, da je ta gonilo inovativnosti. Aktivno se na primer zavzemamo za spolno enakopravnost tudi na vodstvenih položajih. In veseli me, da pri doseganju tega cilja dobro napredujemo. Zastopanost žensk trenutno znaša 44 odstotkov na globalni ravni (v Sloveniji je ta številka še višja), do leta 2023 pa želimo doseči polno enakopravnost. Kot organizacija aktivno promoviramo tudi enakopravnost LGBTI-oseb tako na delovnem mestu kot v širši družbi. Prepričana sem, da tudi zaradi tega Novartis slovi kot eden najboljših delodajalcev na svetu, saj sodelavce spodbuja, da so vedno najboljša različica samih sebe.