Vlada je namreč na torkovi večerni dopisni seji izdala novelo odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih. Po odloku je vročanje odločb o karanteni še naprej mogoče le na mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane na meji s Hrvaško, Pince na meji z Madžarsko in mejnem prehodu za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Vročanje odločb na omenjenih točkah bo mogoče med 6. in 22. uro, le na Obrežju bo vročanje zagotovljeno ves čas.

Na kontrolnih točkah z Avstrijo in Italijo ter na letališčih Edvarda Rusjana Maribor in Portorož bo podatke zbrala policija in jih posredovala ministrstvu za zdravje, ki bo odločbo o karanteni vročilo na naslovu prebivališča ali naslovu, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji.

Kaj šteje kot dokazilo?

Spremembe odloka tudi jasneje določajo dokazila, ki jih oseba predloži mejnim organom, da dokaže, da ne prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem, to je države na rdečem seznamu. Kot dokazila po odloku štejejo na primer originalni račun za plačilo nastanitve, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem je oseba bivala, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo primerno dokazilo. Odlok pri tem natančneje ne navaja, kaj se šteje kot drugo primerno dokazilo.

Spremenjen odlok še določa, da osebi, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del, ob vstopu ne bo treba predložiti negativnega testa na covid-19.