Predstavniki sindikatov so že na sredinem sestanku z vodstvom Fraporta Slovenija izpostavili svoje nasprotovanje napovedanih odpuščanjem. Zdaj pa so pripravili tudi svoje enotno stališče oziroma predloge ukrepov glede presežnega števila delavcev, ki so jih danes posredovali tudi medijem.

Kot poudarjajo, bi bilo smotrneje izkoristiti možnosti, ki jih v tokratni krizni situaciji zagotavlja država v svežnju ukrepov, kot so nadomestila za čakanje na domu in za skrajšan delovni čas. Poleg tega so prepričani, da družba razpolaga z zadostnimi denarnimi sredstvi iz ustvarjenih dobičkov minulih let, ki bi jih bilo po njihovem mnenju korektno nameniti za reševanje trenutnih kadrovskih nesarozamerij, povzročenih z globalno zdravstveno krizo, ki pa se po njihovem mnenju izteka. »Letališče Jožeta Pučnika, ki ga upravlja Fraport Slovenija, je strateško pomemben infrastrukturni objekt državnega pomena, zato smo prepričani, da je treba iskati dodatne možne rešitve za izhod iz krize tudi v dialogu z vlado in pristojnimi ministrstvi,« so enotno poudarili Sindikat družbe Aerodrom Ljubljana, Svobodni sindikat Aerodroma Ljubljana in Sindikat poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana.

Prav tako se jim ne zdi zanemarljivo dejstvo, da družba vlaga in gradi nov potniški terminal, ki bo v bližnji prihodnosti za delovanje potreboval številne usposobljene delavce, ki jih bo takrat težko najti na trgu dela. »Ob tem lahko pričakujemo občutno povečanje letalskega prometa že v prihodnjem letu, ko bo Slovenija predsedovala Svetu EU,« so opozorili. »Precejšnja kadrovska krnitev je prav tako lahko slab signal prevoznikom, ki se odločajo o usmerjanju svojih linij v ali preko Slovenije,« so prepričani. Zato v sindikatih ne vidijo rešitve v odpuščanju. Se pa strinjajo, da družba med zaposlenimi poišče tiste kadre, ki bi jo lahko zapustili s tako imenovanimi mehkimi načini zmanjševanja števila zaposlenih.

Poslovodstvo Fraporta Slovenija na drugi strani vztraja, da bodo kljub mehkih ukrepom potrebna tudi odpuščanja, saj je v podjetju glede na projekcije letalskega prometa v prihodnjem letu kar 120 delavcev preveč, kar predstavlja četrtino zaposlenih. O programu presežnih delavcev se bo vodstvo podjetja s sindikati znova pogovarjalo v torek.