Družinsko podjetje iz Selške doline, ki zaposluje 150 strokovnjakov z različnih področij meroslovja, se že tri desetletja ukvarja z merjenjem, kalibracijo, z razvojem izdelkov in izvedbo meroslovnih rešitev. V podjetju je aktivnih pet družinskih članov, poleg lastnika in generalnega direktorja Marka Lotriča so v njem zaposleni še njegova soproga in namestnica Mojca ter otroci Katja kot finančna direktorica, Mitja, ki je direktor hčerinskega podjetja Lotrič Certificiranje, in Maja, direktorica hčerinskega podjetja PSM merilni sistemi. Družinske odnose znotraj poslovnega okvira so uredili in potrdili s sestavo družinske ustave, ki usmerja njihove vloge, vrednote, vidike nasledstva in razvoja podjetniške družine.

Potrditev dobrega dela v svetovnem merilu

Ob razglasitvi nagrade je Marko Lotrič izrazil veliko zadovoljstvo, saj gre za potrditev, da kot družinsko podjetje dobro delajo v svetovnem merilu: »Družinsko podjetje je preplet vrednot, pri čemer se zavedamo tako emocionalne kot tudi racionalne podlage, ki nas pri tem usmerjata. Gre za tek na dolge proge, kar predstavlja privilegij, saj voditelji družinskih podjetij nimamo na razpolago zgolj nekaj let, da se izkažemo, naš uspeh pa se ne meri le s finančnimi kazalniki. V trenutni situaciji je bilo naše glavno prizadevanje usmerjeno v ohranitev prav vseh delovnih mest. Slednje smo dosegli z usmeritvijo na nova področja delovanja ter z razvojem produktov in storitev kot odgovor na nastale razmere. Družinska podjetja imamo željo po preživetju zapisano v DNK. Žlahtnost družinskih podjetij se skriva v prizadevanju za uspeh v domačem okolju, saj se zavedamo, da morajo tako kot podjetje preživeti tudi družine naših sodelavk in sodelavcev. Združeni v skupni želji in prizadevanjih rešitev običajno ne iščemo v selitvi proizvodnje v tujino, kar po mojem mnenju predstavlja pomemben prispevek družinskih podjetij k slovenskemu gospodarstvu.«

V podjetju, ustanovljenem leta 1991, so se najprej ukvarjali s pregledom merilne in laboratorijske opreme, priprava tehtnic in uteži za overitev pa je bila v njihovem laboratoriju prvi strokovni postopek. Leta 2002 so postali prvo zasebno podjetje v Sloveniji, ki ga je Urad RS za meroslovje potrdil, da lahko na imenovanih področjih sámo opravlja zakonske overitve meril. Leto kasneje so v Selški dolini zgradili sodoben poslovni objekt z vrhunskimi laboratoriji in opremo. Danes je podjetje uveljavljeno tudi mednarodno: s certifikati v 47 državah in mrežo mednarodnih partnerjev QNet deluje v regiji srednje in vzhodne Evrope ter širše. Na seznamu referenc ima zapisanih več kot 18.448 podjetij, registrirane ima tri patente. Skupino poleg krovnega podjetja Lotrič Meroslovje tvorijo še slovenska hčerinska podjetja Lotrič Certificiranje, PSM merilni sistemi, Iskra Lotrič ter Mikro Medica in hčerinska podjetja v Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji ter Severni Makedoniji. Trenutno v Železnikih končujejo notranjo prenovo novega Meroslovnega parka.

Prilagodljivost in odpornost tudi ob krizah

Med epidemijo koronavirusa je podjetje izkazalo tradicionalno močne atribute družinskih podjetij, ki se ob krizah dobro odzovejo ter izkazujejo svojo prilagodljivost in odpornost. Ob razglasitvi epidemije so nemudoma vzpostavili preizkusni laboratorij in certifikacijski organ, s katerim so želeli pomagati pri zagonu slovenske proizvodnje in samooskrbi Slovenije z obraznimi maskami ter domačim proizvajalcem ponuditi hitro in učinkovito ugotavljanje skladnosti proizvedenih mask z zahtevanimi standardi stroke. Vzporedno so s podjetji Domel, EKWB, BPMC, Tehnološkim parkom Ljubljana in Zavodom 404 razvili nov, slovenski medicinski ventilator, imenovan diham.