»Slovenija se je glede na evropski inovacijski indeks lani uvrstila med zmerne inovatorke in je glede na povprečno vrednost kazalnikov na 15. mestu med državami EU. Verjamemo, da se lahko uvrstimo v skupino držav vodilnih inovatork. Imamo velik potencial, ustvariti moramo spodbudno, prijazno in privlačno okolje. Pot do tega je tudi v sodelovanju in povezovanju šolstva in gospodarstva ter skupnem prizadevanju za spodbujanje podjetniške aktivnosti,« poudarja mag. Jelica L. Lajovic, direktorica sektorja za kadre in korporativno komuniciranje v Iskratelu, kjer je inovativnost ena ključnih kompetenc vseh zaposlenih, vedoželjnost pa ena izmed treh vrednot podjetja, ki gradi Iskratelovo povezovalno organizacijsko kulturo.

Mednarodni izziv za mlade in strokovnjake

»Iskratel ima kot mednarodno podjetje priložnost povezati mlade in strokovnjake, tako v Sloveniji kot v tujini. Zato smo se odločili, da v sodelovanju s hčerinskima podjetjema v Rusiji in Severni Makedoniji, Iskrauraltelom in ITS Iskratelom, pripravimo mednarodni izziv,« je pojasnil vodja za inoviranje v Iskratelu Gregor Smolej. K sodelovanju vabijo študente, strokovnjake in startupe, ki jih zanima svet prihodnosti, ki bo z novimi tehnologijami prispeval k digitalni preobrazbi industrij in k varnejši, naprednejši ter bolj trajnostni družbi. V sodelovanju s projektom Inženirke in inženirji bomo! ter Šolo za ravnatelje so pripravili tudi izziv za osnovnošolce in dijake, s katerim želijo spodbuditi njihovo ustvarjalnost in inovativnost.

Inovativnost povezuje šolstvo in gospodarstvo

Med 15. in 17. junijem bodo v podjetju pripravili hekatona, kjer bodo udeleženci razvijali ideje v izzivu za mlade in mednarodnem izzivu. Osrednji dogodek tedna bo dan inovativnosti v četrtek, 18. junija. Dopoldanski program predvideva izobraževalni dogodek za zaposlene v skupini Iskratel ter virtualno okroglo mizo za ravnatelje in učitelje srednjih šol, katere rdeča nit bo inovativnost kot vez med šolstvom in gospodarstvom. V popoldanskem delu dogodka bosta o pomenu inovativnosti in povezovanja v sodobnem voditeljstvu govorila Medeja Lončar, predsednica Združenja Manager, in mag. Željko Puljić, glavni direktor Iskratela. Na slavnostnem dogodku bodo razglasili tudi zmagovalni ideji in predstavili ekipi izziva za mlade in mednarodnega izziva.