»Verjamemo, da se bo vsa situacija spremenila že proti koncu leta ali najkasneje v letu 2021, s tem pa bomo tudi sledili zastavljenim strateškim načrtom,« pojasnjujeta direktorja dr. Robert Agnič in Bart Stegeman. »Prepričani smo, da je vse to odvisno predvsem od nas samih. Prej ko bomo spoznali, da se moramo naučiti živeti prilagojeno dani situaciji, da moramo upoštevati zaščitne ukrepe, hkrati pa gospodarstvo peljati naprej, prej bo konec tako imenovane krize. Zaposleni v Skazi smo se že sprijaznili, da so trenutne razmere del življenja, in nemoteno poslujemo naprej, kar je razvidno predvsem pri določenih projektih in kupcih, ki jih pridobivamo na novo.«

Oteženo poslovanje na področju pohištva

Koronakriza je podjetju otežila poslovanje predvsem na področju pohištva, in sicer pri kupcu, ki njihove izdelke (ti predstavljajo od 30 do 35 odstotkov celotnega izvoza) dobavlja za končno prodajo v svojih trgovinah. Te se po zaprtju šele zdaj postopoma odpirajo. Določen čas so jih še delali na zalogo, poudarjata direktorja, s 6. aprilom pa so bili prisiljeni zaposlene, ki so povezani s procesom dela na področju pohištva, napotiti na čakanje. Pri izvozu izdelkov za kupce, ki delajo nemoteno, podjetje nima večjih težav, zaznava le standardne zamude zaradi preverjanj, ki potekajo na mejah. Tudi dobava surovin je urejena, predvsem zaradi tega, ker je večina dobaviteljev evropskih.

Trenutno je na čakanju približno 30 odstotkov vseh zaposlenih, od doma jih dela 15 odstotkov. Ti odstotki bodo nižji po ponovnem odprtju vrtcev in šol, ker imajo v Skazi veliko mladih sodelavcev, ki trenutno skrbijo za svoje otroke. »Zakonodajnega paketa se poslužujemo predvsem pri olajšavah, ki jih država namenja za delavce na čakanju, medtem ko še nismo zaznali rešitev oziroma garancij za primer likvidnosti. Dobro bi bilo, da bi država pripravila scenarij za pomoč podjetjem tudi v tovrstnih primerih,« povesta Agnič in Stegeman in dodajata, da v Skazi, kjer zaposleni že lahko delajo šest ur, podpirajo pobude o uvedbi štiriurnega delavnika za zaposlene v proizvodnji, o čemer so v času priprave različnih scenarijev za čas med koronakrizo ali po njej razmišljali tudi sami. Tako bi v enem od najslabših primerov poskrbeli za ohranitev delovnih mest.

Nadgradnja in razvoj novih izdelkov

Podjetje ves čas nadgrajuje obstoječe in razvija nove izdelke lastne blagovne znamke, ki jih bo poslalo na trg v tem in prihodnjem letu. Ta mesec prihajajo kuhinjski kompostniki v novih barvah, jeseni pa se nadejajo kompostnika iz povsem novega materiala. Pri nadgradnji in razvoju novih izdelkov se usmerjajo predvsem na nove trajnostne materiale, ki jih je mogoče reciklirati ali kompostirati. V zadnjih dveh letih so v avtomatizacijo in prenovo tehnološkega parka vložili 1,5 milijona evrov. Eden večjih ciljev, ki ga bodo v Skazi dosegli letos, je vpeljava medicinske industrije kot novega ključnega stebra v poslovanju. Kljub temu da vidnejše rezultate načrtujejo v prihodnjih letih, so že pridobili nekaj novih potencialnih kupcev, z enim so tik pred podpisom pogodbe.

»Naša strategija je zastavljena dolgoročno, začrtanega se držimo. Nekaj je vzponov in padcev, sicer pa naše poslovanje poteka v skladu z vizijo in poslanstvom,« povesta direktorja. »Še bolj intenzivno smo pristopili k iskanju novih poslov, prodajnih poti in trgov, kar se kaže s pridobitvijo več kupcev na obeh področjih prodaje – lastne blagovne znamke in industrijske prodaje. V tem letu se je povpraševanje podvojilo, naš prodajni tok je še posebno v zadnjih mesecih močno zrasel, zato smo koronakrizo zelo dobro izkoristili za iskanje novih priložnosti. Rezultat letos vloženega truda bo viden v prihodnjih letih. Še vedno so aktualni tudi načrti za skupino Skaza, v kateri bodo povezani partnerji, katerih poslanstvo je podobno našemu. Več bo jasno in znano v letu 2021.«