»K tako dobremu rezultatu sta prispevala kakovost naših gotovih kopalnic in dejstvo, da kupci v nas prepoznavajo zanesljivega partnerja, ki je fleksibilen, inovativen, se drži dogovorov in rokov,« pojasni direktorica Varisa Sabina Sobočan. Podjetje veliko večino, kar 99 odstotkov prometa izvozi, od tega 75 odstotkov ustvari na nemškem trgu, kjer ima 15-odstotni tržni delež. Lani so povečali delež izvoza v Švico na 16 in v Avstrijo na 9 odstotkov ter sklenili doslej največjo pogodbo za vgradnjo kopalnic v študentske domove na Dunaju, vredno 5,5 milijona evrov. Na vprašanje, ali svoje kopalnice prodajajo tudi v Sloveniji, direktorica odgovarja, da podjetje na slovenskem trgu več let ni bilo prisotno. Med gradbeno krizo je ogromno izgubilo, zato se je usmerilo v tujino. V letošnjem letu sodeluje pri gradnji stanovanjske soseske Brdo E2, E3 in stanovanjskega objekta pod Pekrsko gorco v Mariboru.

Dolgotrajen prodor na nove trge

Podjetje si ves čas prizadeva prodreti tudi na druge trge, nadaljuje Sobočanova, vendar je to dolgotrajen postopek. »Najprej je treba prepričati arhitekte, da so gotove kopalnice boljše od klasično zgrajenih, nato še investitorje. V nekaterih državah še niso prepoznali prednosti gotovih kopalnic, v Nemčiji denimo pa skoraj ni projekta, ki gotove kopalnice ne bi vseboval. Analiza je namreč pokazala, da je pri objektu s 120 gotovimi kopalnicami čas gradnje možno skrajšati za dva meseca, kar pomeni, da je objekt toliko prej dan v uporabo in toliko prej služi svojemu namenu. Poleg tega je cena fiksna, koordinacija na gradbišču pa je veliko lažja, saj se pri gradnji kopalnice izvede dvajset različnih obrtniških del. V klasični izvedbi je treba vsa ta dela uskladiti z različnimi izvajalci, medtem ko pri gotovih kopalnicah koordinacija odpade, saj vsa ta dela izvedemo mi s svojimi zaposlenimi in vse faze del so sproti podvržene naši kontroli. Pod črto se investitorjem vgradnja večjega števila gotovih kopalnic, tam od 30 kosov naprej, nedvomno splača.«

V načrtu gradnja nove hale

Med epidemijo koronavirusa v Varisu niso ustavili proizvodnje, delavcev, vseh je okoli 250, tudi niso odpuščali ali jih pošiljali na čakanje. »Ves čas smo delali v skladu s svojimi načrti,« pove Sabina Sobočan. »Pojavljale so se manjše motnje s prihodom dnevnih migrantov iz Madžarske in Hrvaške. Tudi pri napotitvah v tujino smo morali upoštevati sprejete ukrepe držav in gradbišč, na katerih smo delali. Nekaj manjših težav smo imeli z dostavo materiala, vendar nam je vse uspelo urediti brez večjih težav.« In kaj lendavska gazela pričakuje v prihodnjem letu? V podjetju opažajo, da se je zmanjšalo povpraševanje po kopalnicah za hotele, zato pa se je povečalo povpraševanje za domove ostarelih, bolnišnice, študentske domove in stanovanja. V Varisu ta čas končujejo investicijo v prenovo garderob, sanitarij in pisarniških prostorov za proizvodne delavce in za proizvodno režijo. Obenem bodo poskrbeli za višji standard zaposlenih z gradnjo sodobne razdelilnice malic in jedilnice. V načrtu imajo še gradnjo nove proizvodne hale, velike 2300 kvadratnih metrov.