Mnogi smo že zelo zgodaj z grozo opazovali kršenje človekovih pravic in dostojanstva v domovih starejših občanov. In opozarjali. S pomočjo neodvisnih medijev se je zdaj, ob podatkih verodostojnih pričevalcev, razkrila, potrdila in zaokrožila grozljiva zgodba nesrečnih stanovalcev domov za starejše.

Zgodba, ki jo je v oddaji Sobotni dnevnikov izbor 23. maja pogumno izpostavila RTV Slovenija, je povzela tudi vse doslej zapisano in predstavljeno v tedniku Mladina in Dnevniku. Grozljivo in komaj verjetno se zdi, ko slišiš za narejene sezname ljudi, ki jih kljub okužbi ne bodo pošiljali v bolnišnice. In jih res niso, kljub nezasedenosti bolnišnic.

Odpisani. Seznam za evtanazijo brez privolitve. Takšno dejanje nima nobenega opravičila v razmerah, kot smo jih imeli, in je dejanje potrebno kazenskega pregona.

Sprašujem sestavljalce seznamov, kdo so za vas starejši, ki ste jih tako mirno zapisali na seznam evtanazije? Kje je vaša vest in kdo vam je dal to pravico? Mar niso to mame, očetje, strici, tete, babice in dedki, ki so v mladosti ustvarjali v družbi in skrbeli za njen razvoj, skrbeli za otroke in vnuke? So s tem, ko so se postarali in potrebujejo pomoč, nehali biti ljudje? Kaj pa denar, ki ga od pokojnin še vedno dajejo za zdravstvo? Za kaj, za kakšno in čigavo zdravljenje je namenjen?

In kje je ves ta čas ždel varuh človekovih pravic? 16. maja, na mednarodni dan sobivanja v miru, pa je zapisal: »Vsi ljudje se rodimo svobodni, imamo enako dostojanstvo in enake pravice.« Mar res, gospod Peter Svetina? Prvi ste bili, ki bi morali takoj reagirati, ko ste videli, kaj vse počne vlada z ministrstvom za zdravje in kako dela seznam manj enakopravnih in odpisanih. Protestirati bi morali in opozoriti na kaznivost dejanja, jih ovaditi. Kaj pa je drugega takšen seznam, ki nastaja brez osnove in brez vedenja prizadetih in svojcev? Kje ste bili in kaj ste naredili? Za vse to bo nekdo moral prevzeti odgovornost in za vse to bo nekdo moral biti kaznovan.

In ja, še enkrat se je pokazalo, kako zelo pomembni so neodvisni mediji za odkrivanje in razkrivanje vseh družbenih in političnih anomalij. Hvala vsem vam, ki si upate in ste tudi v teh časih ohranili visoke moralne in etične standarde. Naj tako ostane.

Mira Kofler, Škofja Loka