Minister Vizjak bi moral vedeti, da združenje Rovo ni moglo sodelovati pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, ker je Arso sklep o skladnosti z okoljevarstvenim soglasjem iz leta 2015 izdal brez sodelovanja javnosti. Ni res, da je gradnja blokirana, saj se v prvem delu novice mednaslov glasi »Dars nadaljuje postopek«. Torej zavestno govori neresnice.

Minister Vrtovec sodi pavšalno: »Pogosto se zdi, da nekatere nevladne organizacije neupravičeno zavirajo postopke in pri njih prevlada neki drug, ne nujno okoljevarstveni interes.« Gre za očitno kršitev ministrskega etičnega kodeksa: posplošena vrednostna sodba, besedno ponižujoča, ki dejansko leti na vse okoljske nevladne organizacije.

Premogovnik Velenje je sodeloval pri umeščanju tretje razvojne osi v prostor prek direktorja Milana Medveda, ki je bil v letih 2010 in 2011 predsednik nadzornega sveta Darsa. Od tod obveza Darsa, da se višek materiala v količini 3.330.000 kubičnih metrov uporabi za sanacijo rudniških površin Premogovnika Velenje. Drugih dokazov ni.

Zaradi posedajočega se rudniškega prostora je vprašljivo gradbeno dovoljenje za 200 metrov na odseku Gaberke, sicer 17 kilometrov dolge ceste, ki bo stala več kot 50 milijonov evrov po kilometru in bo dvakrat dražja od najdražjega odseka avtocestnega križa v državi.

Ministra Vizjaka spominjamo na sodno prakso, da se po načelu primarnosti prava EU nacionalna zakonodaja, ki spada na področje prava EU in je z njim v nasprotju, ne sme uporabiti.

Združenje Rovo zahteva od pristojnih državnih organov, da takoj zagotovijo Korošcem prometne povezave po evropskih standardih.

Gorazd Marinček

član UO Rovo in vodja projekta 3. RO