»Zaradi epidemije covid-19 je bila ustavljena večina aktivnosti, ki smo jih začeli izvajati takoj po požaru. Dokončna škoda še ni ocenjena,« je za STA povedal direktor Surovine Jure Fišer.

Skladišče odpadkov, kjer je 2. marca zagorelo, je močno poškodovano in ga še niso uspeli počistiti. »Žal to še ni bilo mogoče. Taka aktivnost zahteva skupinsko delo in koordinacijo, ki pa jo zaradi ukrepov epidemije ne moremo izvajati,« je pojasnil.

Zagorelo je zaradi samovžiga v hali z nenevarnimi odpadki, kjer v Surovini skladiščijo alternativno gorivo iz odpadkov. »V prvi fazi moramo odstraniti pogoreli material (alternativno gorivo), kar nam predstavlja problem, ker ni več uporaben za sosežig v cementarnah oziroma toplarnah, kamor je bil namenjen,« je dodal.

Ves čas od požara naprej imajo po besedah Fišerja zagotovljeno neprekinjeno požarno stražo. Odpadnih surovin na to lokacijo zaenkrat ne dovažajo.

Ali bodo halo, v kateri je zagorelo, do konca porušili in zgradili novo, še ni znano. »Ko bo situacija ugodnejša, bomo na osnovi strokovnih ocen pristopili k projektu sanacije in takrat se bomo odločili za nadaljnje korake,« pravi direktor.

Otežen izvoz zbranih odpadnih surovin

Tudi sicer je njihovo delo v trenutnih razmerah, ko se Evropa sooča z novim koronavirusom, okrnjeno. »V našem podjetju upoštevamo vse ukrepe s strani države glede epidemije covid-19. Za zagotavljanje varnega in zdravega dela za naše zaposlene ter zaradi preprečevanja širjenja virusa smo bili primorani zaustaviti delo v sortirnici in liniji za predelavo odpadne električne in elektronske opreme, ker na teh področjih dela večje število ljudi hkrati. Prav tako se soočamo s pomanjkanjem voznikov in zunanjih prevoznikov,« je pojasnil.

Ker njihovi prevzemniki v tujini zapirajo vrata, je otežen ali celo onemogočen izvoz zbranih odpadnih surovin. Slednje naj bi tudi botrovalo omenjenemu požaru. Odpadki se namreč predolgo skladiščijo, kar povečuje možnost za nastanek požarov.

Po prvih nestrokovnih ocenah policije je požar na začetku tega meseca povzročil za okoli tri milijone evrov škode. Zagorela je namreč povsem nova skladiščna hala, ki so jo postavili po obsežnem požaru v Surovini leta 2013. Težave bodo tudi zaradi delnega izpada proizvodnje, najprej zaradi požara in nato zaradi novega koronavirusa.