Vodja strokovne skupine, ki zagotavlja podporo vladnemu kriznemu štabu za zajezitev in obvladovanje epidemije, Bojana Beovič je na popoldanski novinarski konferenci pojasnila, da smo na taki točki epidemije, ko kontaktov in virov okužb ni več mogoče izslediti. Zato je smiselno, da sile usmerimo v skrb za bolne, je izpostavila.

Napovedala je, da bolnikov z okužbo dihal, ki ne potrebujejo hospitalizacije, ne bodo več testirali na okužbo z novim koronavirusom, ampak bodo ostali 14 dni doma v samoizolaciji. Če pa bodo zaradi bolezni potrebovali sprejem v bolnišnici, pa bodo opravili diagnozo povzročitelja bolezni. »Testiralo se bo tako, kot se testira ljudi z drugimi boleznimi - takrat, ko je to za bolnika pomembno,« je pojasnila Beovičeva. Pri bolnikih z lažjo obliko bolezni ne potrebujemo diagnoze, saj se ne pričakuje nobenih ukrepov. »Pri bolnikih, ki bodo sprejeti v bolnišnico, pa seveda moramo skrbno spremljati njihovo stanje, saj vemo, da se lahko dobesedno v nekaj urah poslabša. Zato je smiselno, da ima tak bolnik diagnozo, v bolnišnici pa test potrebujemo tudi zato, da preprečimo prenose bolezni v bolnišnici,« je dodala Beovičeva. Bolniki, ki so okuženi s koronavirusom, bodo še naprej ločeni od drugih bolnikov.

Poseben režim bo predvidoma veljal za zdravstvene delavce. Ti bodo v primeru lažje okužbe dihal tako kot vsi drugi ostali doma, če bodo nujno potrebni pri delu, pa bodo pri njih nemudoma opravili test. Če bo zdravstveni delavec pozitiven za covid-19, bo prav tako ostal doma, v primeru, da se bo hitro počutil bolje, pa bo znova testiran že po tednu dni, sicer pa po 14 dnevih. Beovičeva je dodala, da se bodo zaradi spremembe načina ocenjevanja števila okuženih »nekoliko spremenile številke«. Prvi hip bodo lahko videti manjše, je dodala. Zaenkrat se zdi sicer številka 181 okuženih precej realna, na intenzivnem oddelku se zdravijo trije okuženi. A je epidemija še sveža: »Ta bolezen nastane sorazmerno počasi. Stanje se bistveno, ampak takrat hitro, poslabša čez približno teden dni. Verjetno moramo počakati še nekaj dni, ko bo bolnikov, ko bodo potrebovali hospitalizacijo, več.«

Kot je dejal Janša, bo prehod na novi način ocenjevanja števila okuženih omogočil tudi bolj realno sprejemanje ukrepov ter razporejanje in načrtovanje resursov, ki jih bomo potrebovali v prihodnje. »Ni pa to podatek, ki bi kakor koli spremenil pogled na resnost situacije, ki je pred nami,« je zatrdil.

Nova vlada je na konstitutivni nočni seji že sprejela nekatere ukrepe za zajezitev širjenja virusa, nekateri pa se še pripravljajo za današnjo sejo kriznega štaba v širši zasedbi in sejo vlade. Popoldne se bo še enkrat sestala strokovna skupina, ki bo predlagala dodatne ukrepe. Vlada je ponoči, kot je spomnil Janša, zamrznila cene vseh zaščitnih sredstev, v prihodnosti pa bo prišlo do tega, da se bo skušalo določiti razumne cene po posamičnih artiklih. V določeni meri je bila določena tudi prioriteta nabav pri najbolj kritičnih artiklih, a pri tem vlada še ni razpolagala z vsemi podatki, zato bo zvečer z ukrepi v tej smeri nadaljevala.

Sprejeta je bila odločitev za povečanje rezerv, ne le zaščitnih sredstev, ampak tudi blagovnih rezerv, kjer je to glede na stanje še mogoče. Sprejet je bil sklep o zamrznitvi izvajanja proračuna za letos, proračunska rezerva pa se je s tem povečala na okoli 400 milijonov evrov.

Omejevanje druženja zdaj ključno, da bo vsak lahko deležen ustrezne pomoči

Novi zdravstveni minister Tomaž Gantar je opozoril, da trenutno stanje Slovenije na področju zaščitne opreme »ni zavidljivo«. Kot pozitivno pa je ocenil, da se ponuja vse več gospodarskih družb in posameznikov, ki imajo odprte možnosti do trgov oz. razpolagajo s potrebno opremo, »da jo bomo lahko v primernem času zagotovili«.

Izpostavil pa je, da je bil tudi danes marsikje, med drugim v Piranu, zelo živahen utrip v lokalih, ki so bili polni: »To kaže, da razumevanje potrebe po omejevanju kontaktov le ni povsod prisotno. A to bo ključno, da bo število bolnikov, ki jih bo zdravstveni sistem obravnaval, postopno in da bo vsak lahko deležen ustrezne pomoči.« Predsednik vlade je med drugim izpostavil, da bodo pri tovornem prometu storili vse, da bo ta lahko kolikor toliko nemoteno, hkrati pa nadzorovano potekal. S predsednikom italijanske vlade se je Janša v petek dogovoril za delovno komunikacijo med pristojnimi ministrstvi, z nekaterimi drugimi državami pa ta že poteka. Kakšna bo oblika nadzora v prihodnje, bo vlada določila zvečer.

Janša je danes še prosil župane, da so samoiniciativni in se čim bolj angažirajo tudi pri pomoči organizacije varstva otrok na domu. Pozval pa je tudi vse mlade, ki bodo imeli čas in se čutijo sposobne, da pomagajo pri varstvu otrok na domu. S prihodnjim tednom se namreč zapirajo vse vzgojno-izobraževalne ustanove, varstvo najmlajših pa bodo potrebovali predvsem starši, zaposleni v kritični infrastrukturi.

Vlada po Janševih besedah tudi pripravlja ukrepe za dodatno nagrajevanje tistih, ki so najbolj obremenjeni zaradi spopadanja s koronavirusom.

Beovičeva je danes še zanikala govorice, da je covid-19 v Sloveniji že terjal prvo smrtno žrtev. Glede situacije v Šmarju pri Jelšah, kjer naj bi znake okužbe kazalo okoli 50 občanov, je navedla, da niso v načrtu nobeni ukrepi, razen tisti, ki veljajo na splošno. »Vsi ljudje, ki prebolevajo okužbo dihal, morajo ostati v samoizolaciji. Del teh lahko ima okužbo s koronavirusom, drugi imajo seveda druge okužbe, za katere pa tudi ni pametno, da se širijo, tudi če so same po sebi manj nevarne,« je dejala.

Iz doma starejših občanov v Metliki so medtem danes sporočili, da je na novi koronavirus pozitivnih sedem stanovalcev in pet zaposlenih. Vsi okuženi stanovalci so premeščeni v oskrbo na kliniko Golnik.

Za nujno oskrbo prebivalcev povečanje blagovnih rezerv

Država bo nujno oskrbo prebivalstva v času epidemije koronavirusa zagotovila s postopnim povečanjem blagovnih rezerv trajnega mleka, mlečnega prahu, sira, piščančjega mesa in mladega pitanega goveda, je sklenila vlada. Sprejela je tudi predlog zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov in ga po nujnem postopku poslala v DZ.

Ministrica Aleksandra Pivec je danes v izjavi zagotovila, da spremljajo situacijo in se sprotno odzivajo v motnji preskrbe s prehrano. »Obenem pa potekajo tudi predvidevanja in napovedi, če bi do motenj prihajalo v duhu omejitev pri transportu živil prek različnih meja,« je dodala. Ne glede na visoko stopnjo samooskrbe na področjih mleka, mlečnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov, vlada predlaga dodatne količine blagovnih rezerv za nemoteno oskrbo prebivalcev s temi izdelki. Za povečanje blagovnih rezerv je vlada zadolžila zavod za blagovne rezerve. Povečanje blagovnih rezerv bo zavod izvajal postopno v roku treh mesecev, sredstva pa bodo zagotovili iz proračunske rezerve.

Vlada je na prvi seji sprejela tudi predlog zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov ter ga po nujnem postopku v ponedeljek poslala v DZ. »S tem predlogom zakona želimo urediti možnosti omejitve prometa s kmetijskimi pridelki, živili in živalmi predvsem za namen prehrane ljudi in da bi s tem zagotovili zadostno oskrbo s hrano na območjih države,« je pojasnila. Po njenih besedah želi vlada z interventnimi ukrepi uravnavati trg kmetijskih pridelkov in živil, zato so tudi predlagali konkretne ukrepe in omejitve. Na področju trga s kmetijskimi pridelki, živili in živali, lahko ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec v soglasju z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom v skladu s predlogom zakona odredi omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine, posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi, na ozemlje druge države članice EU ali izvoz v tretje države.

Prav tako bo lahko omejila ali prepovedala dajanja na trg posamezne skupine, posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi, na ozemlje Slovenije iz območja druge države članice EU ali uvoz iz tretje države. Omejila bo lahko tudi višino cene posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi.

Ministrstvo za kmetijstvo bo lahko z odločbo v upravnem postopku na predlog županov tudi določilo začasnega upravljavca kmetijskega gospodarstva, če člani kmetije ali zaposleni na kmetiji zaradi posledic virusa ne bodo zmožni dela. Začasni upravljavec bo imel enake pravice in dolžnosti kot nosilec kmetijskega gospodarstva, pa tudi pravico do mesečnega denarnega nadomestila od začetka začasnega upravljanja kmetijskega gospodarstva. Predlog zakona predvideva tudi ukrep začasne postavitve, uporabe oz. vzdrževanja objekta za namen skladiščenja kmetijskih pridelkov ali živil. »Ne govorimo o postavljanju skladišč, ampak o zagotavljanju dovoljšnjih skladiščnih kapacitet, če bi prihajalo do viška blaga zaradi motenj izvoza v obstoječih skladiščih. V kolikor to ne bo možno zagotoviti, se išče rešitve, ki ne potrebujejo večjih posegov ali ne potrebujejo gradbenih dovoljenj, torej v šotorih in drugih oblikah skladiščenja,« je danes pojasnila ministrica.

Zaradi spremenjenih razmer v pripravo rebalansa letošnjega proračuna

Vlada je danes zaradi spremenjenih razmer, nastanka novih obveznosti za državni proračun ter spremenjenih gospodarskih gibanj odločila, da pripravi rebalans letošnjega proračuna. Za čas priprave rebalansa je začasno zadržala izvajanje proračuna za vse neposredne proračunske uporabnike.

Po razpoložljivih podatkih imajo trenutno vsi neposredni proračunski uporabniki še proste pravice porabe v višini približno 400 milijonov evrov. Zato je vlada določila 30-odstotno proporcionalno zmanjšanje pravic porabe pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih na naslednjih namenih: izdatki za blago in storitve, subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči in domači transferi (brez stroškov dela), tekoči transferi v tujino ter investicijski odhodki in investicijski transferi.

Za celoten obseg zmanjšanja pravic porabe se bo povečala postavka splošne proračunske rezervacije z namenom zagotavljanja zadostnih sredstev za izvajanje nujnih nalog za zajezitev in odpravo posledic epidemije koronavirusa.

Pripravo rebalansa letošnjega proračuna je sicer minister za finance Andrej Šircelj napovedal že na sredinem zaslišanju pred odborom DZ za finance. Dejal je, da je treba na javne finance pogledati v luči novega koronavirusa, ki ne izbira držav. Po njegovih besedah mora biti proračun razvojen, v smeri, da podjetja čim prej izidejo iz te krize in bodo lahko najhitrejša in najboljša na trgu.

Da je rebalans neizogiben, je postalo dokončno tudi po četrtkovi objavi pomladanske gospodarske napovedi Umarja, ki je ob veliki negotovosti zaradi širitve novega koronavirusa znižal napoved gospodarske rasti za letos s tri na 1,5 odstotka.

Preberite tudi: Doslej v Sloveniji potrjenih 181 primerov okužb z novim koronavirusom.