Malim in srednje velikim podjetjem ponuja financiranje na podlagi odstopa terjatev in hitra kratkoročna posojila za financiranje obratnih sredstev. Na drugi strani pa podjetjem z likvidnostnimi presežki ponuja nizko tvegano alternativo bančnim depozitom z višjim donosom. Finančno platformo aktivno uporablja okoli tristo slovenskih podjetij, skupni obseg zagotovljenega financiranja pa je do danes dosegel že več kot 150 milijonov evrov. Razvoj Borze terjatev preko Slovenskega podjetniškega sklada podpirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Hrvaški model bo sledil slovenskemu

Borza terjatev po uspešnem poslovanju in rasti v Sloveniji svoja vrata odpira tudi uporabnikom na hrvaškem trgu. Hrvaška platforma borze terjatev bo delovala preko podjetja P2P finance, ki je bilo ustanovljeno oktobra 2019 v Zagrebu. Model poslovanja na Hrvaškem je takšen kot v Sloveniji in je že uspešno prilagojen tamkajšnjemu zakonodajnemu okviru. Vodenje podjetja je prevzel partner Borze terjatev Sašo Breitenberger, ki ima dolgoletne izkušnje s področja financiranja obratnega kapitala na Hrvaškem in v regiji. Poudarja, da so prvi odzivi hrvaškega trga pozitivni, in ne vidi razloga, da se uspešna slovenska zgodba ne bi mogla ponoviti na Hrvaškem. »Potreba po financiranju obratnih sredstev je velika, predvsem zaradi izrazito sezonskega karakterja hrvaškega gospodarstva, kot tudi dolgih rokov plačil v gradbeništvu in predelovalni industriji. Na drugi strani pa v hrvaških bankah leži skoraj 300 milijard kun v depozitih po zgodovinsko nizkih obrestnih merah. Pričakujemo, da bo del tega denarja končal tudi v kratkoročnih terjatvah in komercialnih posojilih preko naše platforme.«

Prepoznana in nagrajena rast

Borza terjatev, ki je lansko leto dosegla rast in na domačem trgu poleg obstoječih produktov ponudila tudi kratkoročna posojila za podjetja, ki so bila na trgu sprejeta izjemno pozitivno, je bila lansko leto v sklopu European Business Awards nominirana za najboljše podjetje v kategoriji The Digital Technology Award With Turnower of € 0 - 25M. Podjetje Deloitte pa je Borzi terjatev podelilo priznanje za drugo najhitreje rastoče podjetje v Srednji Evropi v kategoriji Rising Star. Z začetkom delovanja in širjenjem storitev finančnega peer-to-peer poslovnega modela Borze terjatev na Hrvaško bo tudi tamkajšnjem podjetjem na voljo nova in sodobna finančna rešitev, ki bo pripomogla k razvoju in dvigu trga financiranja obratnih sredstev.