Z novo ponudbo posojil se Borza terjatev postavlja ob bok bankam in naslavlja segment malih in srednje velikih podjetij, ki jim je pomembna predvsem odzivnost, hitrost in prilagodljivost financiranja. Kratkoročna posojila, ki jih Borza terjatev od julija dalje nudi podjetjem, bodo v začetku še zmeraj vezana na konkretne terjatve in naročila – podjetje posojilojemalec mora izpolnjevati zahtevane bonitetne pogoje in za pridobitev posojila zagotoviti zavarovanje v obliki obstoječih domačih ali tujih terjatev do kupcev, lahko pa tudi bodočih terjatev na podlagi sklenjenih novih naročil in pogodb. Višina zavarovanja mora biti enaka znesku glavnice (1 proti 1), posojilo pa se lahko odobri in izplača že v enem dnevu. Najdaljša ročnost posojil za podjetja na Borzi terjatev znaša 6 mesecev.

Do sredstev z nekaj kliki

»Lansiranje kratkoročnih posojil za podjetja predstavlja ključni mejnik za Borzo terjatev, ki se je v zadnjih letih postopno preobrazila iz spletnega trga terjatev v delujoč poslovni model bančništva peer-to-peer. Tehnologija BT finančne platforme omogoča izjemno učinkovito procesiranje finančnih poslov (posojila in odkupi terjatev) in posredovanje med podjetji - prejemniki financiranja ter podjetji z likvidnostnimi presežki, ki na Borzi terjatev delujejo kot vlagatelji. Prejemniki financiranja lahko likvidna sredstva na Borzi terjatev pridobijo že z nekaj kliki, na drugi strani pa je uporabniška izkušnja za vlagatelje zelo podobna plasiranju depozita na banki in je primerna za katero koli podjetje z likvidnostnimi presežki. Ravno visok nivo avtomatizacije Borzi terjatev omogoča učinkovito servisiranje majhnih in srednje velikih podjetij, ki jim banke iz objektivnih razlogov težje sledijo pri njihovi hitri rasti,« navaja direktor Borze terjatev Marko Rant.

Doslej 80 milijonov evrov

Borza terjatev podjetjem z likvidnostnimi presežki ponuja privlačno alternativo bančnim depozitom in jim omogoča, da na povsem enostaven način kratkoročno plasirajo svoja denarna sredstva v razpršen portfelj nizko tveganih, kvalitetnih poslovnih terjatev in posojil do drugih slovenskih podjetij s pričakovanim letnim donosom okoli 5 odstotkov. »Na Borzi terjatev podpiramo rast malih in srednje velikih podjetij in zasledujemo cilj izboljšanja njihovega poslovnega okolja. Podjetjem smo do danes zagotovili že 80 milijonov evrov financiranja, med vlagatelji na Borzi terjatev pa so tudi že nekatere večje finančne ustanove, ki so prepoznale potencial poslovnega modela vzajemnega financiranja. Za varnost naloženih sredstev vlagateljev skrbi napreden sistem upravljanja s tveganji, ki smo ga na razvili v sodelovanju z bonitetno hišo Bisnode,« dodaja prokurist Borze terjatev Janez Klobčar.

Za hitro in prilagodljivo financiranje

»Z Borzo terjatev sodelujemo že dve leti in naša družba je v tem času več kot podvojila prodajo. Zaradi hitre rasti se nam je močno povečala tudi potreba po financiranju obratnih sredstev in enostaven dostop do financiranja preko BT-finančne platforme nam je takšno rast tudi omogočila. Podjetjem in podjetnikom, ki potrebujejo hitro in fleksibilno financiranje za svoje tekoče poslovanje, vsekakor priporočam, da preizkusijo Borzo terjatev,« svojo izkušnjo povzema Marko Turčić, prokurist družbe Mediforma. Direktor Borze terjatev Marko Rant pa dodaja: »Borza terjatev malim in srednje velikim podjetjem ponuja možnost financiranja na klik in jim zagotavlja pridobitev denarnih sredstev že v roku 24 ur. Koncept bančništva peer-to-peer ima v Sloveniji velik potencial, Borza terjatev pa ima ambicijo, da postane največji nebančni ponudnik financiranja za podjetja.«