Velenjski podžupan Peter Dermol je po razpadu vlade zaskrbljen zaradi negotovosti glede sprejemanja poroštvenega zakona za traso od Šentruperta do Velenja. Ta bi naj bil po zagotovilih pristojnih državnih organov sprejet v prvi polovici letošnjega leta.

Da vsi postopki potekajo v skladu s pričakovanji, je zagotovila tudi državna sekretarka Nina Mauhler. Dejala je, da je investicijski program za omenjeno traso v fazi potrditve na ministrstvu in da bosta takoj, ko bo narejen še investicijski program za južni del trase proti Novemu mestu, oba odseka vložena v proceduro za pridobitev poroštva.

Čakajo na »dan D«

A v Šaleški dolini so kljub tem zagotovilom skeptični, saj se stvari ne premaknejo niti glede nujne sanacije posameznih odsekov na državni cesti, na primer Partizanske, Šaleške in Celjske ceste vse do Vinske Gore, pa čeprav so bili sklenjeni pisni dogovori. Predstavniki Družbe za avtoceste RS (Dars) kljub vsemu pričakujejo, da bo v naslednjih dneh izdano gradbeno dovoljenje za priključek Gaberke na odseku med Velenjem in Slovenj Gradcem. Kdaj se bo gradnja dejansko začela, pa še ni mogoče napovedati.

Še več, zaradi pritožb na razpis za izvajalca del je problematičen tudi rok veljavnosti že pridobljenega okoljevarstvenega soglasja, ki se izteče junija letos. Zapleta pa se tudi pri umeščanju trase med Slovenj Gradcem in Dravogradom, ker direkcija za vode od julija lani še vedno ni podala strokovnih izhodišč za izdelavo hidravlično-hidrološke študije, ki je podlaga za vse nadaljnje aktivnosti.

Pretirano pritoževanje ogroža gradnjo

Dan D tako za 3. razvojno os ostaja negotov, saj začetka gradnje zaradi birokratskih zapletov (še) ni mogoče točneje napovedati. »Zainteresirani gradbinci se morajo zavedati, da bodo s pretiranim pritoževanjem povzročili ne samo agonijo glede začetka gradnje, pač pa bodo ogrozili tudi rok veljave že pridobljenega okoljevarstvenega soglasja,« pa poudarja Aljaž Verhovnik, koordinator mladinske iniciative za tretjo razvojno os, ki pa kljub vsem birokratskim zapletom pričakuje, da bo do začetka gradnje prišlo še to pomlad.