Za prva dela na severnem delu tretje razvojne osi na lokaciji priključka Gaberke na odseku hitre ceste od priključka Velenje-jug do priključka Slovenj Gradec tako po izpadu naveze I.CO.P, CVP, Nivo Eko in Prohaus v igri za posel ostajajo Pomgrad in Gorenjska gradbena družba ter skupna ponudba Kolektorja CPG, novomeškega CGP in VOC Celje.

Za prvi sklop del pri Novem mestu se bodo po zavrnitvi Cengiza potegovali CGP, Kolektor Koling in Kolektor CPG, I.CO.P z družbama CVP in Prohaus, makedonski Granit s sarajevskim Euroasfaltom ter Pomgrad in Gorenjska gradbena družba.

Za drugi sklop del pri Novem mestu pa so po zavrnitvi Cengiza v igri ostali novomeški CGP s Kolektorjem CPG, I.CO.P s podjetjema CVP in Prohaus, Granit in Euroasfalt ter Pomgrad in Gorenjska gradbena družba.

Kot je v odločbah navedel Dars, je za prva dela na severnem delu tretje razvojne osi prejel zahtevek za revizijo Kolektorja CPG, za prva dela na južnem delu tretje razvojne osi pa zahtevek družbe CGP. V ponovnem pregledu tako skupne ponudbe I.CO.P, CVP, Nivo Eko in Prohaus kot ponudbe Cengiza je ugotovil, da v obeh primerih garancija za resnost ponudbe ni bila podana po vzorcu, ki ga je zahteval posamezen razpis.

Dars je sicer za prva dela pri izbiri izvajalca del na lokaciji Gaberke na odseku Velenje-Slovenj Gradec prejel tri zahtevke za revizijo, za dela na odseku Novo mesto-Osredek pa štiri.