Na sejmu, na katerem se tradicionalno predstavljajo vsi pomembnejši proizvajalci v panogi, so letos že desetič zapored podelili priznanja EIA (European Innovation Award) in nagradili najbolj inovativne izdelke v panogi počitniških vozil. Med prejemniki tega prestižnega priznanja je bila ponovno Adria Mobil, ki je prejela kar dve priznanji, in sicer v kategoriji najboljše tlorisne razporeditve ter v kategoriji celovitega koncepta počitniške prikolice – obe za najnovejšo luksuzno prikolico astella. Priznanje ima še toliko večjo težo, ker se je letos za priznanje EIA, ki ga podeljujejo v šestnajstih kategorijah, potegovalo več kot dvesto izdelkov. Število konkurentov in uveljavljena mednarodna žirija, ki jo sestavljajo odgovorni uredniki sedemnajstih osrednjih panožnih medijev v Evropi, dajeta priznanju še dodatno težo, prejeto priznanje pa utrjuje in krepi ugled ter prepoznavnost blagovne znamke Adria v mednarodnem merilu.

Odlični rezultati in trend rasti

Skupina Adria Mobil je v lanskem poslovnem letu, ki se je izteklo avgusta, sicer dosegla najboljši rezultat doslej. Družba, ki je od leta 2017 v lasti francoskega Trigana, je prodala 15.241 vozil za prosti čas in ustvarila 401,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. Količinsko in vrednostno je to osem odstotkov več kot v preteklem dvanajstmesečnem primerljivem obdobju. Tudi na ravni skupine, v kateri je poleg matične družbe Adria Mobil iz Novega mesta še enajst odvisnih družb, od tega osem v tujini, med njimi pa je tudi podjetje Podgorje, gazela dolenjsko-posavske regije 2019, dosegajo podobne indekse rasti. Rezultati so bili izjemni, saj so prav vse družbe v skupini v omenjenem obdobju poslovale odlično in s trendom rasti.

»V poslovnem letu od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2019 smo v skupini Adria Mobil realizirali količinski obseg prodaje na ravni 16.654 enot in čiste prihodke iz prodaje na ravni 476 milijonov evrov, kar predstavlja najboljši rezultat v zgodovini družbe Adria Mobil,« je v poslovnem poročilu zapisala generalna direktorica Sonja Gole. Večino rasti je Adria Mobil, ki k prodaji skupine prispeva 90 odstotkov, dosegla na svojih najpomembnejših trgih v zahodni Evropi. Tja je bilo namenjenih 90 odstotkov celotne prodaje, štirje odstotki pa na trge vzhodne Evrope, kjer ima družba visoko rast. Prodaja v minulem poslovnem letu je bila nižja na prekooceanskih trgih, čeprav so v družbi zadovoljni z rastjo na Kitajskem.

Septembra nova proizvodna linija

Adria Mobil s skupno 1852 zaposlenimi je v poslovnem letu 2019 delovala v oteženih pogojih poslovanja zaradi premajhnih proizvodnih zmogljivosti, zato nadaljuje investicije v širitev proizvodnih zmogljivosti in posodobitev tehnologije. Dokončali bodo 4000 kvadratnih metrov veliko novo proizvodno dvorano, v njej pa bodo predvidoma septembra zagnali novo linijo za proizvodnjo sestavnih delov njihovih izdelkov. Predvidevajo, da bodo z investicijo letno proizvodnjo s sedanjih 15.000 povečali na 18.000 avtodomov in prikolic ter zaposlili nove sodelavce. Tako bo družba dosegla pozitiven trend rasti tržnega deleža blagovne znamke, ki naj bi znašal sedem odstotkov trga v Evropski uniji. Za poslovno leto, ki ga bodo končali 31. avgusta letos, pa ponovno načrtujejo sedemodstotno rast prodaje, predvsem na račun prevzema tržnih deležev konkurentov v panogi.