V Adrii Mobil spomladi pričakujejo tudi postopno stabilizacijo razmer pri oskrbi z baznimi vozili, v okviru vlaganj v tehnološke izboljšave in nove proizvodne zmogljivosti pa načrtujejo dodatne zaposlitve, so pojasnili. Z novimi zaposlitvami bodo hitreje zadostili povečanemu obsegu naročil. Posledično bodo hitreje dobavljali izdelke končnim uporabnikom in uresničili potencial, ki ga na trgu počitniških vozil uživa blagovna znamka Adria.

Hitro odzivanje na spremembe

Kot so dodali, se je družba skupaj s svetovnim gospodarstvom zadnji dve leti srečevala z omejitvami v dobaviteljskih verigah, karavaninška panoga pa je bila soočena tudi s težavami pri zagotavljanju takšne zmogljivosti oskrbe, ki bi zmogla slediti naraščajočemu obsegu povpraševanja. Na takšno stanje so se odzvali s hitrim odzivom na spremembe in s sodelovanjem vseh zaposlenih, v zahtevnih razmerah pa so uspešno izpeljali celoten razvojni cikel ter tržno predstavitev novosti na vseh prodajnih trgih.

Boljši konkurenčni položaj na trgu

Evropska panoga karavaninga je sicer po začetni negotovosti v tem obdobju doživela nov zagon, Adria Mobil pa je z vlaganji v produktni razvoj, razvejano distribucijsko mrežo ter z dobršno mero organizacijske fleksibilnosti vnovič izboljšala konkurenčni položaj na trgu, so še zapisali v družbi.