Inovativne tehnologije, ki so jih razvili v Sloveniji, in načrte podjetja, ki na primorski lokaciji marca začenja šestmilijonsko investicijo, s katero bodo ustvarili sto novih delovnih mest, je podjetje predstavilo ob obisku ameriške veleposlanice v Sloveniji Lynde C. Blancard.

Severna Amerika večinski del trga

V podjetju kot načrtovano sledijo planom širitve, ob tem pa neprestano sledijo zahtevam kupcev, je odločitev o širitvi pojasnil dr. Aleš Štrancar, direktor podjetja Bia Separations: »Trg Severne Amerike predstavlja več kot 80 odstotkov našega trga. Kupci pričakujejo, da bo naša proizvodnja ključnih produktov, ki jih uporabljajo v svoji proizvodnji zdravil in cepiv, čim bližje, neodvisna od izjemno nepredvidljivega poslovnega okolja ter vedno bolj negotovih transportnih poti, in s tem dosegljiva obolelim v njihovih državah in širše. Poslovanje s podjetji v ZDA in Kanadi nam je tako v izjemno zadovoljstvo, saj tam praviloma štejejo rezultati dela in sposobnost doseganja ciljev v najkrajšem možnem času, z minimalno birokracijo. Poslovni odnosi temeljijo na enakopravnem partnerstvu, cene, ki jih dosegamo, pa so primerljive s cenami podjetij v ZDA.«

Ameriška veleposlanica v Sloveniji Lynda C. Blancard je izkazala navdušenje nad proizvodnjo in tehnologijami, ki jih kot vodilna na tem področju obvladuje BIA Separations. Izkazala je poznavanje področja genske terapije in predstavila tudi primer ameriške medicinske univerze, ki znanja in tehnologije genske terapija uporablja pri zdravljenju. Načrte širitve podjetja na severnoameriški trg je pospremila z izjemnim zanimanjem. Spodbudila jih je k povezovanju s tamkajšnjimi institucijami in ponudila sodelovanje ameriškega veleposlaništva pri krepitvi in širjenju njihove prisotnosti na ameriškem trgu.

Sto novih delovnih mest v Ajdovščini

Vzporedno se na primorski lokaciji v marcu začenja šestmilijonska investicija v petkratno razširitev proizvodnje, ki bo v celoti financirana iz presežkov denarnega toka podjetja. »V okviru širitve proizvodnje v Ajdovščini postavljamo tudi proizvodne linije druge generacije in možnost proizvodnje volumsko še večjih produktov. S tem odpiramo tudi okoli sto novih delovnih mest,« napoveduje Štrancar. Dela bodo zaključena v začetku prihodnjega leta.

Izgradnjo proizvodnih prostorov na novi lokaciji v Severni Ameriki v visokotehnološkem podjetju predvidevajo v letu 2022, ki jo bodo zaključili do konca leta 2023. Nova lokacija bo po kapaciteti za tri- do štirikrat presegala novo, razširjeno proizvodnjo v Ajdovščini. BIA Separations v zadnjih letih sicer uspešno sledi načrtovani izjemni rasti. Poslovno leto 2019 so zaključili z 12 milijoni evrov prihodkov. V primerjavi z letom 2018 so prihodke podvojili. Tudi letos načrtujejo stoodstotno rast poslovanja in 25 milijonov evrov prihodkov.