Kranjska osnovna šola Staneta Žagarja bo dobila zeleno streho. Tamkajšnja mestna občina je bila namreč lani v projektu 2° Zelene strehe izbrana med 15 občinami, ki so se potegovale za ozelenitev strehe na javnem objektu. Projekt vodi neprofitni studio Prostorož, sofinancirata pa ga Eko sklad ter ministrstvo za okolje in prostor. Kot so že lani poudarili v studiu Prostorož, je Kranj oddal najprepričljivejšo prijavo. Po tem pa je bilo treba med javnimi stavbami poiskati še najprimernejšo za ozelenitev.

V šoli bodo pripravili tudi načrt vzdrževanja

Še v tem mesecu bodo načrt zasaditve arhitekti neprofitnega studia Prostorož oblikovali skupaj z učitelji in učenci OŠ Staneta Žagarja. Nabor rastlin bodo poskusili povezati z željami in tudi z učnim načrtom. »Novo zeleno streho želimo kar najbolj povezati s šolskimi dejavnostmi. Nanjo bomo namestili opazovalni čebelji panj in sestavili načrt, kako lahko sami poskrbimo za urejanje in vzdrževanje strehe. Ker bomo skupaj z učenci, učitelji in starši načrtovali zasaditev in aktivnosti na strehi, bomo s tem krepili tudi našo šolsko skupnost. Prepričana sem, da bo zelena streha na Žagarjevi šoli pomembna pridobitev tako za šolo kot lokalno skupnost,« meni ravnateljica izbrane šole Fani Bevk.

Zelena streha bo merila približno 360 kvadratnih metrov in bo, kot poudarjajo na občini, mešanica ekstenzivne in intenzivne ozelenitve. V studiu Prostorož predvidevajo, da bodo skupne načrte lahko izvedli do letošnjega maja, potem pa bodo stanje zelene strehe skupaj z zunanjimi strokovnjaki spremljali do aprila prihodnjega leta.

Za ozelenitev primerne tudi druge stavbe v mestu

Kot so poudarili v kabinetu župana MO Kranj, so predstavniki neprofitnega studia in občine mesec dni preverjali konstrukcijske, statične, vizualne in lokacijske značilnosti dvanajstih objektov v Kranju. Dobra novica je, da je mogoče ozeleniti prav vse preučevane objekte, zato jih bodo vključili v popis, ki ga bodo izdali ob koncu projekta. V njem bodo za vsak objekt predlagali izvedbo ozelenitve in morebitna gradbena dela, ki jih je treba izvesti pred tem.

»Streha na OŠ Staneta Žagarja je le začetek. Skupaj z arhitekti studia Prostorož bomo spremljali, kako deluje nova zelena streha in kako jo uporabljajo učenci in učitelji. Računamo, da bodo uporabniki navdušenje prenesli tudi na druge in da se bodo za zelene strehe in druge zelene ukrepe sčasoma odločili tudi zasebni lastniki objektov,« razmišlja župan MO Kranj Matjaž Rakovec.

V Prostorožu pa poudarjajo, da želijo s tem tudi pripomoči k zmanjšanju negativnih podnebnih vplivov v mestih. »Obenem želimo prebivalcem mesta ponuditi novo zeleno mestno površino. Ozelenitev ravnih streh sledi številnim slovenskim in evropskim strategijam na področju energetske učinkovitosti, trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb,« so zapisali.