V kranjskih vrtcih imajo na centralnem čakalnem seznamu za letošnje šolsko leto trenutno 89 otrok, med katerimi je 10 otrok iz drugih občin. Vrtci trenutno razpolagajo z 38 prostimi mesti, in sicer dvema za prvo in 36 za drugo starostno obdobje. Vendar želijo nekateri starši otroka vključiti v točno določen vrtec, zato ostajajo na čakalnem seznamu, so za STA pojasnili na občini.

Vpis predšolskih otrok za novo šolsko leto bo v kranjskih vrtcih potekal od 2. do 11. marca. Staršem pa bodo lahko ponudili tudi štiri nove oddelke v okviru vrtca pri Osnovni šoli Simona Jenka Kranj. Ti bodo oblikovani v prostorih bivše ekonomske šole, kjer trenutno poteka obsežna investicija v prenovo objekta.

Tudi v jeseniški občini je na čakalni listi na prvi pogled ostalo kar precej otrok, in sicer 52 prvega starostnega obdobja. Še nekaj pa jih je dodatno čakajočih, ki so bili vpisani tekom leta, predvsem iz prvega starostnega obdobja, pa tudi nekaj iz drugega.

Vendar, kot so za STA poudarili na občini, so bili na podlagi rednega vpisa v vrtec sprejeti vsi otroci, ki so občani jeseniške občine in sta oba starša zaposlena. Na seznamu čakajočih so torej tisti, ki prihajajo iz drugih občin, katerih eden od staršev je nezaposlen, ali pa še ne izpolnjujejo zakonsko določenega starostnega pogoja za vstop v vrtec.

V Radovljici na čakalni listi še 31 otrok

V letošnjem letu imajo v jeseniškem proračunu zagotovljenih nekaj več kot 107.000 evrov za vzdrževalna dela v vseh enotah vrtca, pa tudi za izdelavo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo enote Julke Pibernik, preučujejo pa tudi možnosti ureditve dodatnih oddelkov. Občina si bo za investicijo prizadevala dobiti sofinanciranje za energetske posege, prav tako kot tudi za energetsko sanacijo enote Angelce Ocepek, ki že ima potrebno gradbeno dokumentacijo.

V radovljiški občini je po rednem vpisu v vrtec za šolsko leto 2019/2020 na čakalnem seznamu ostalo 31 otrok, in sicer vsi v prvem starostnem obdobju. Od tega je 23 otrok iz občine Radovljica. Ti 1. septembra še niso izpolnili minimalnega starostnega pogoja za vstop v vrtec, ga pa izpolnjujejo na današnji dan.

Je pa v radovljiških vrtcih še nekaj prostih mest za otroke drugega starostnega obdobja, so za STA pojasnili v radovljiški občini, kjer povečanja kapacitet pred novim šolskim letom ne načrtujejo, so pa lani odprli dva oddelka za najmlajše v novi enoti Čebelica.

V tržiški občini v tem šolskem letu noben od otrok ni ostal brez varstva. V rednem vpisu je bilo sprejetih 130 otrok, in sicer vsi, ki so do 1. septembra dopolnili 11 mesecev. Ob rednem vpisu je bilo na čakalnem seznamu 27 otrok, ki so kasneje izpolnili ta pogoj in do 1. februarja so bili v vrtec sprejeti tudi vsi ti otroci.

Med letom je Vrtec Tržič prejel še 18 vlog. Otroke s tega seznama sprejemajo na ustrezna prosta mesta glede na izpise in odpovedi. Trenutno je na tej listi še šest otrok z vstopom aprila ali maja. "Tako, da v tem trenutku nimamo nobenega otroka, ki bi izpolnjeval starostni pogoj in ne bi imel na voljo prostega mesta v vrtcu," so za STA izpostavili v tržiški občini.

Kot so navedli, skrbno spremljajo potrebe na področju predšolske vzgoje in stalno vlagajo v izboljšanje kakovosti vrtcev ter skrbijo, da imajo ustrezne kapacitete. Konec lanskega leta so uredili prostore za dodatni oddelek v Pristavi, letos pa načrtujejo izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Križe, ki bo vključevala tudi štiri igralnice za potrebe vrtca.

V Škofji Loki so konec lanskega leta odprli nov vrtec, v katerega so vložili kar 7,5 milijona evrov. Vrtec ima 15 oddelkov, vanj so preselili nekatere že obstoječe oddelke, odprli pa so tudi nove. Z novim vrtcem je občina v veliki meri rešila problematiko varstva in je lahko v vrtec vključila vse otroke z rednega čakalnega seznama ter del otrok z izrednega čakalnega seznama, z vlogami oddanimi po roku za vpis.