»Eksponentno rast smo prerasli, saj smo v zrelo fazo prišli že vsaj pred dvema fiskalnima letoma, je pa res, da rastemo tako prihodkovno in dobičkonosno kot po številu zaposlenih, ki jih je okoli tri tisoč,« pojasni izvršni direktor Kariere Tilen Prah. »Lani smo imeli za 15 odstotkov več prihodkov, obvladujemo pa okoli 60 odstotkov trga, kar je zgornja meja.« Podjetje je sicer uvrščeno na lansko lestvico petsto najhitreje rastočih v Sloveniji in je po podatkih projekta Gazela v petletnem obdobju, v letih od 2013 do 2018, imelo več kot petstoodstotno rast, kar ga uvršča na 34. mesto.

Več od trga oglasov

Ko sta s poslovnim partnerjem Žigo Bitencem pred petnajstimi leti začela postavljati podjetje, je bil trg bistveno drugačen, pove Prah. Ponudba kadrov je bila velika, delovnih mest pa je bilo manj, zato so podjetja dobila veliko prijav za zaposlitev, a jim je izbira kandidatov vzela veliko časa. Na osnovi ideje o kadrovskem portalu, ki ne bi bil le oglasna deska, temveč bi omogočil tudi selekcijski postopek kandidatov, je zaživel spletni portal Kariera.si. Po takšnem modelu so podjetja dobila najboljši izbor kandidatov za razumno ceno. Nadaljnji razvoj je zaustavila kriza. »Jeseni 2018 so potrebe po kadrovskih oglasih v enem mesecu padle za 70, 80 odstotkov. Takrat sva se s partnerjem odločila, da se bova usmerila zgolj v kadrovanje in zaposlovanje. Na trgu sta že bila dva uveljavljena ponudnika, poleg tega sva ocenila, da je trg oglasov za delovna mesta premajhen za tisto, kar sva si želela narediti,« doda Tilen Prah.

Danes je Kariera drugo največje podjetje v državi na tem področju, po dobičku pa je že nekaj let prvo. »Naša dejavnost je vedno hoja po robu, ponudba in povpraševanje po kadrih nikoli nista uravnotežena. Zadnja leta povpraševanje celo bistveno presega ponudbo. Veliko laične javnosti meni, da so to za nas odlični časi, iskreno rečeno pa niso. Razmeroma preprosto je dobiti naročilo. Imamo dobre reference, z večino uglednih podjetij smo sodelovali ali sodelujemo in pokrivamo skoraj celotno vertikalo gospodarstva, bistveno večji izziv pa je najti ustrezen kader. Stroški iskanja in selekcije kadrov se močno povečujejo. Obseg poslovanja tako po eni strani raste, po drugi pa je dvig cen omejen,« pove Prah in doda, da je v povprečju 80 odstotkov potreb po kadrih do pete stopnje, 20 odstotkov pa od šeste navzgor. Inženirski kader je vse bolj iskan, vendar bolj kot inženirji tehnični kader v proizvodnji ali predelovalni industriji. »Vedno govorimo o družbi znanja, ki pa je celotna vertikala. Če imaš vrhunskega inženirja, ne pa deset tehnikov, ki mu pomagajo, in nasprotno, nisi naredil nič.«

Novi načini kadrovanja

V podjetju se zavedajo, da je postopek kadrovanja danes bistveno hitrejši kot pred leti. Ob klasičnih objavah in objavah na kadrovskih portalih nastajajo z novimi generacijami novi postopki kadrovanja. »Za določena delovna mesta je dosti več zanimanja na facebooku in instagramu, ki ju močno populariziramo. Kandidat si lahko že med kavo ali odmorom za kosilo poišče novo zaposlitev in se prek aplikacije dogovori s kadrovikom – nasprotno od klasične prijave, kjer je postopek dolg. Bistvena je odzivnost. Danes moraš kandidatu odgovoriti takoj, tako da v nekaj dneh že opravi vse postopke, sicer ga izgubiš, ker bo nekdo drug hitrejši. To pa zahteva bistveno večjo pripravljenost in več kadrovikov, ki morajo biti ves čas dosegljivi, zato se tudi stroški povečujejo,« pojasnjuje izvršni direktor.

Kariera ima podružnice v Nemčiji, na Hrvaškem in Slovaškem, katerih mrežo namerava širiti z nakupom konkurenčnih tujih podjetij. Ker so si v podjetju v petnajstih letih pridobili toliko znanja, ne prevzemajo več le kadrovanja, temveč tudi vodenje delovnih procesov. Eno takih področij je logistika, kjer po eni strani prihaja do avtomatizacije, po drugi strani pa se zaradi povečanega nakupovanja prek spleta v Sloveniji in tujini ustanavlja več logističnih centrov, kar zahteva več človeških virov. Kariera počasi že prevzema del teh procesov, tako v okviru hčerinskih podjetij kot v materinski družbi. »Na trgu je več multinacionalk, ki lahko vložijo več, imajo več tujega znanja, naša primerjalna prednost pa je, da smo znali oblikovati zelo individualne rešitve in storitve, kar so prepoznale tudi naše stranke,« sklene Tilen Prah.