Količinsko in vrednostno je to osem odstotkov več kot v prejšnjem dvanajstmesečnem primerljivem obdobju. Večino rasti je Adria Mobil, ki k prodaji skupine prispeva 90 odstotkov, dosegla na ključnih trgih v zahodni Evropi. Tja je bilo namenjeno 90 odstotkov celotne prodaje, štirje odstotki pa na trge vzhodne Evrope. Manjša je bila prodaja na prekooceanskih trgih, čeprav so v družbi zadovoljni z rastjo na kitajskem trgu. Podjetje je v poslovnem letu 2019 delovalo v oteženih pogojih poslovanja zaradi premajhnih proizvodnih zmogljivosti, zato nadaljuje načrte za širitev proizvodnih zmogljivosti in posodobitve tehnologije. S tem bo dosežen pozitiven trend rasti tržnega deleža blagovne znamke Adria, ki je eden glavnih strateških ciljev družbe. Cilj je doseči sedem odstotkov trga v Evropski uniji.