Aleksander Zalaznik, generalni direktor družbe Danfoss Trata, je ob nastopu predsedniške funkcije na združenju leta 2014 v ospredje programa postavil višjo dobičkonosnost in produktivnost slovenskih podjetij. Danes podjetja, ki jih vodijo člani in članice Združenja Manager, predstavljajo tretjino prihodkov slovenskega gospodarstva in glede na njegovo povprečje dosegajo za 26 odstotkov višjo dodano vrednost, 23 odstotkov višjo plačo na zaposlenega, 42 odstotkov višje prihodke in 48 odstotkov višji dobiček na zaposlenega.

Odgovornost menedžmenta za razvoj podjetij

»V obeh mandatih mojega predsedovanja Združenju Manager smo z ekipo sledili ambiciji, da v slovenskem gospodarskem prostoru uveljavimo miselnost odgovornosti menedžmenta za razvoj svojih podjetij. Dobičkonosnost slovenskih podjetij je bila takrat tako rekoč ničelna, mi pa smo postavili cilj, da bo povprečen donos vsaj pet odstotkov. Danes je slovensko gospodarstvo nekje pri tej vrednosti. Naloga še zdaleč ni opravljena, smo pa z uveljavljenim načelom, da je dobiček gorivo za razvoj podjetij, orientirani v pravo smer. Ne vidim nobenega razloga, da slovenska podjetja ne bi mogla poslovati enako dobro kot najboljša tuja. To ambicijo bo, verjamem, prevzel tudi moj naslednik ali naslednica,« je ob napovedi zaključka mandata izpostavil Zalaznik.

Vloga spodbujevalcev in povezovalcev

Združenje danes povezuje več kot 1200 članov iz kar petih generacij vodij, ki si za temeljno poslanstvo postavljajo ustvarjati dobre poslovne rezultate, zagotavljati rast in razvoj podjetja ter ključno: človeški kapital. Tega je na vrh programskih usmeritev razvoja slovenskega menedžmenta zapisala tudi Saša Mrak Hendrickson, ki je vlogo izvršne direktorice prevzela januarja 2018, a zaradi poroke in selitve v tujino nadaljnji razvoj in rast združenja prepušča nasledniku. Razpis za ta položaj bo objavljen 20. januarja.

»Našo vlogo vidim kot vlogo spodbujevalcev in povezovalcev za večjo blaginjo vseh v Sloveniji. Prav tako si z dobrimi praksami in z večjo usmerjenostjo v človeka želimo doseči, da v tej državi vsi razumemo, da potrebujemo močno gospodarstvo, če želimo, da nam bo vsem bolje. In da zato potrebujemo podjetja, menedžerje in dobre kadre, uspešne ljudi, ki so motivacija za druge in ne zavist,« je poudarila Mrak-Hendricksonova. Pravilnost njenih usmeritev se je potrdila s konstantno krepitvijo članstva in z uspehi združenja ter njegovih članov in članic.