Vodstvo Tehniškega muzej Slovenije, ki deluje v kartuzijanskem samostanu v Bistri, si želi celovite prenove. Pot do tega bo še dolga, kajti konkretnih načrtov in sredstev za to še ni. So pa naredili prvi korak s statično sanacijo kapelice sv. Jožefa in postavitvijo mostovža. Kapelica je bila močno ogrožena, ker se nahaja v traktu, ki je zelo blizu ceste, in je zato nenehno podvržena tresljajem, ki jih povzročajo avtomobili in še posebno številni kamioni, ki vozijo po ozkem cestišču proti Borovnici.

Poseg je stal 148.000 evrov. »Med sanacijo se je izkazalo, da so bile stopnice, ki so vodile do kapelice, tako poškodovane, da jih je bilo treba podreti. Z racionalizacijo projekta nam je uspelo zgraditi še mostovž, s čimer smo obiskovalcem omogočili lažji prehod med južnim in severnim delom objekta,« je povedala vršilka dolžnosti direktorice muzeja Natalija Polenec, ki si želi, da bi v prihodnjih letih našli sredstva za restavriranje kapelice. Medtem ko so kapelico prenovili letos, je bila pomembna pridobitev lanskega leta prenova predavalnice Nikole Tesle, ki ima zdaj moderno opremo, kar je stalo 264.000 evrov.

Želijo si celovite prenove

Za celovito prenovo so v muzeju za zdaj pridobili podlage, ki bodo lahko osnova za načrtovanje. Tako so naredili posnetek obstoječega stanja posestva in komunalnih vodov, uredili kataster in lastništvo, pridobili geodetski posnetek, izvedli pregled gradbene konstrukcije, narediti so dali prometno študijo in poskrbeli za programsko zasnovo. Če jim bo uspelo izvesti celovito prenovo, bo to zahteven in drag projekt, kajti posestvo se razteza na več kot 11.000 kvadratnih metrih, ima pa nekaj več kot 6000 kvadratnih metrov razstavnih prostorov.

»Upajmo, da se bodo sredstva našla čim prej in se bo lahko začela prenova po segmentih. Prenova kapelice je bila najbolj nujna, ker je bil ta del objekta najbolj dotrajan. Naslednji je na vrsti zahodni trakt severno od kapelice, kjer je lovski oddelek. Ne glede na to, ali celovita prenova bo ali ne, je treba vlagati v ta del posestva,« je dejala Natalija Polenec, medtem ko je predstavnica ministrstva za kulturo Vida Koporc Sedej dejala, da je težko reči, kakšne so možnost za celovito prenovo, da pa bo Bistra na prioritetnem sezamu. Direktorica muzeja je dodala, da upajo tudi na evropska sredstva.

Ko gre za prenovo, je pomembna tudi cesta. Poročali smo že, da naj bi zgradili obvoznico mimo nekdanje kartuzije. Študija, ki jo je naročil muzej, ponuja štiri možnosti. Natalija Polenec meni, da bi obvoznico lahko dobili v desetih letih. Še prej pa nameravajo izboljšati povezavo z železniškim prometom. Verjetno bo od marca naprej nekajkrat na dan med pet kilometrov oddaljeno Borovnico in Bistro vozil avtobus, v Borovnici pa načrtujejo tudi izposojo koles, ki bi jo lahko ponudili obiskovalcem Bistre.