Prebivalci Krškega, zlasti starega mestnega jedra, si bodo končno oddahnili. Danes opoldne namreč Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo kot glavna investitorica skupaj s sofinancerko, občino Krško, odpira še zadnji, južni del krške obvoznice. Za 14,3 milijona evrov vredno naložbo so pridobili 8,7 milijona evrov evropskih sredstev. Februarja letos so že odprli pomemben del tega zadnjega dela, skoraj 300 metrov dolg novi most čez Savo v Žadovinku.

»Resnično že težko čakamo to obvoznico,« pove predsednica sveta krajevne skupnosti mesta Krško Nataša Šerbec. »Pričakujemo, da se bo z njenim odprtjem predvsem zmanjšal tranzitni promet in promet večjih vozil skozi mesto. Vsakodnevno se namreč mimo nas v smeri proti Celju vozi skoraj 11.000 vozil, kar staremu mestnemu jedru prinaša hrup, onesnaženje in zastoje pred semaforji.«

Šerbčeva ob tem izpostavlja še druge prednosti težko pričakovane pridobitve. Doslej državna cesta, ki deli mesto na dva dela, bo prekategorizirana v občinsko, kar med drugim pomeni, da bo občina lažje reševala prometne zagate v starem delu mesta, denimo težave s pomanjkanjem parkirišč, dodaja.

Prva etapa pred 12 leti

Južni del obvoznice zajema rekonstruiran, dober kilometer dolg odsek lokalne ceste Krško–Vrbina na levem bregu Save do krožišča. V krožišču se cesta odcepi na omenjeni novi most pri Žadovinku in se nato v dolžini 1,25 kilometra nadaljuje po novozgrajeni cesti mimo industrijske cone Žadovinek prek novega krožišča do priključka na obstoječo cesto Krško–Drnovo, ki vodi proti dolenjski avtocesti. Kot so že večkrat poudarili na ministrstvu za infrastrukturo, bo nova cesta skrajšala čas potovanja, zmanjšala stroške transporta, omogočila boljšo dostopnost in povezanost regijskih in občinskih središč ter posledično povečala konkurenčnost območja.

Celotna krška obvoznica od prvega odseka pri krški hidroelektrarni do zadnjega pri Žadovinku je nastajala po etapah. Prvi del, krožišče in most čez Savo pri hidroelektrarni, so gradili v letih 2007 in 2008, leta 2013 je bil zgrajen odsek do starega mostu čez Savo. Sledila sta 2,5-kilometrski odsek od mostu do visokovodnega nasipa pred nuklearko in krožišče, spomladi 2017 pa se je začela gradnja 5,5 milijona evrov vrednega mostu v Žadovinku in priključne ceste. Preostali južni del obvoznice so začeli graditi lansko poletje. Celotna obvoznica je vredna okoli 32 milijonov evrov, dolga je nekaj manj kot pet kilometrov, 550 metrov pa je še novih navezovalnih cest.