Sama investicija obnove mostu je razdeljena na dva sklopa. Prvi sklop je zaradi dostave materiala za sanacijo obsegal začasno poglobitev podvoza pod železniško progo. V tem sklopu sta bila v strugi reke Save sanirana dva betonska podpornika, ki sta bila že močno spodkopana. Drugi sklop, ta je bil najzahtevnejši, pa je zajemal sanacijo lesenega dela mostu in strehe. Zamenjani so bili vsi dotrajani leseni deli in jeklene vešalke na srednjem delu mostu, katerim je bila v laboratoriju dokazana krhkost pri nizkih temperaturah.

»V celoti se menja tudi povozna površina, ki je bila zaradi izredno slabega, že nevarnega stanja pred tem izravnana. Obnovljen je bil tudi levi betonski opornik mostu. Na najbolj izpostavljenem delu pri dnu, kjer je abrazija največja, je bila izdelana jeklena srajčka, ki je zalita z betonom. S tem smo zagotovili večjo odpornost temeljev in stebrov mostu,« pravi Saša Pirnavar z občine Litija.

Tudi po obnovi bo nekaj stvari ostalo nespremenjenih, denimo prometni režim, ki bo še vedno delno izmenski. Drugače povedano se bosta lahko na mostu srečala dva ožja nasproti vozeča osebna avtomobila, vsako večje vozilo pa bo zavzelo vozni pas in bodo vozniki v tem primeru morali upoštevati prednostno pravilo. Nosilnost ostaja enaka, 2 toni.

Kulturna dediščina

Most, ki je ena večjih investicij v litijski občini v letošnjem in prihodnjem letu poleg celovite rekonstrukcije podružnične šole na Dolah pri Litiji, je evidentiran kot kulturna dediščina oziroma kulturni spomenik, kar pomeni omejitve pri posegih v obliko in zasnovo mostu. Dovoljena je le obnova v obstoječih gabaritih oziroma zamenjava dotrajanih delov, v preostalem pa ga ni mogoče spreminjati.

»Pridobiti je bilo treba kulturnovarstveno soglasje, ki zahteva ohranitev osnovnih gabaritov mostu, dotrajani materiali, ki se menjajo, morajo biti enaki, prav tako oblikovanost zunanjosti. Upoštevati je bilo treba tudi pogoje Zavoda za ribištvo Slovenije,« dodaja. Vrednost investicije je slabih 650.000 evrov, od tega bo MOP prispevalo 340.000 tisočakov, razliko krijejo iz lastnih proračunskih sredstev. Obvoz do zaključka obnove poteka po lokalni cesti Sava–Litija.