Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v prvem poročilu o globalnih trendih na področju telesne dejavnosti mladostnikov, starih od enajst do sedemnajst let, opozorila, da štiri petine najstnikov na svetu ni dovolj telesno aktivnih. To slabo vpliva na njihovo zdravje, razvoj možganov in socialne veščine. Gre za »globalno epidemijo«, saj se mladi tako v bogatih kot revnih predelih sveta gibljejo manj kot priporočeno uro na dan. Raziskava je še pokazala, da so fantje aktivnejši od deklet v vseh razen štirih državah od 146 sodelujočih. Poročilo, objavljeno v strokovni publikaciji The Lancet Child & Adolescent Health journal, temelji na raziskavah, ki so jih med letoma 2011 in 2016 opravili med okoli 1,6 milijona učenci.

Najbolje v Bangladešu, najslabše v Južni Koreji

Kaj spada pod telesno aktivnost? Bolj ali manj vse, zaradi česar se pospeši bitje srca in kar povzroči zadihanost – tek, hoja, igranje, kolesarjenje, plavanje, nogomet, skakanje, gimnastika… Redna telesna aktivnost vpliva na zdravje mladostnikov tako kratko- kot dolgoročno, saj se z gibanjem okrepijo pljuča, kosti in mišice, izboljša splošno počutje in duševno zdravje, obenem pa ohranja zdrava telesna teža. Mladi se ob zadostni količini gibanja tudi bolje in lažje učijo. Aktivni mladostniki običajno postanejo aktivni odrasli, ki z gibanjem zmanjšajo tveganje za številne zdravstvene težave, vse od odpovedi srca do razvoja sladkorne bolezni.

Telesna nedejavnost mladih prevladuje tako rekoč povsod po svetu, je rezultate raziskave komentirala glavna avtorica Regina Guthold, čeprav številke variirajo – v Bangladešu je raven telesne dejavnosti mladostnikov denimo 66-odstotna, »dobro« so se odrezali tudi na Slovaškem, Irskem in v ZDA, najmanj aktivni pa so otroci na Filipinih, v Kambodži in Južni Koreji. Tam se kar 94 odstotkov otrok giblje pod priporočljivo eno uro na dan.

Stanje je nezadovoljivo tudi pri nas. V letu 2016 je bilo telesno nedejavnih 80 odstotkov mladostnikov oziroma le 0,1 odstotne točke manj kot leta 2001. Posebno skrb zbujajoče je stanje pri najstnicah, saj jih le 15 odstotkov na vsem svetu dosega priporočeno uro gibanja na dan (pri fantih 22 odstotkov). Dovolj telesno dejavna so bila dekleta le v štirih državah (Afganistan, Samoa, Tonga in Zambija). V Sloveniji se je telesna nedejavnost dečkov zmanjšala s 75,4 na 74,8 odstotka, pri deklicah je bila leta 2001 pri 85,1 odstotka, leta 2016 pa pri 85,6 odstotka in se je torej v zadnjih 15 letih še povečala.

Panika zaradi telefona

A izsledki raziskave po mnenju dr. Fione Bull iz WHO vendarle ne pričajo o lenobi najstnikov. »Res nam pove nekaj univerzalnega, a ne o otrocih. Gre za zanemarjanje fizične aktivnosti vseh in naše nezmožnosti, da jo postavimo na prvo mesto. In to očitno po vsem svetu,« komentira Bullova. Vzrokov za pomanjkanje telesne aktivnosti je več, eden je zagotovo večja osredotočenost na akademske dosežke, kar pomeni več učenja in sedenja. »Elektronska revolucija je očitno spremenila najstniške vzorce gibanja in mlade spodbudila k več sedenja oziroma manj aktivnosti,« je ocenila soavtorica poročila Leanne Riley, ki se strinja s kolegi, da je treba mladino odvrniti od ekranov in jo spodbuditi h gibanju. »Če ne bomo uvedli drastičnih sprememb, bodo imeli ti najstniki zelo slabo zdravstveno sliko,« je dodala. Pomanjkanje telesne aktivnosti namreč vodi v debelost, obenem pa je četrti najpogostejši dejavnik tveganja za prezgodnjo smrt.

Eden od dejavnikov za pomanjkanje gibanja otrok so tudi mobilni telefoni. Najnovejša britanska raziskava o problematični rabi telefonov, pri kateri je sodelovalo 42.000 mladih, je pokazala, da je od teh naprav odvisna kar četrtina mladih. Če jim ga odvzamejo ali preprečijo dostop, postanejo panični, takšna odvisnost pa ima po mnenju strokovnjakov resne posledice za duševno stanje. Povezali so jo s povišano stopnjo stresa, depresijo, pomanjkanjem spanca in slabšimi dosežki v šoli. »Telefoni ne gredo nikamor, zato moramo razumeti problematiko njihove (pretirane) uporabe,« je poudarila ena od avtoric raziskave Nicola Kalk z inštituta za psihiatrijo z londonskega King's Collegea.