V drugih državah njihovi vrstniki zajtrkujejo bolj dosledno, kaže nedavno objavljena primerjava Svetovne zdravstvene organizacije. Očitno pa je, da so temu obroku še najmanj naklonjeni mladi v srednji Evropi.

Izrazitejši kot v drugih državah je v Sloveniji upad zdravega prehranjevanja med 11. in 15. letom. Sadje vsak dan uživa 59 odstotkov enajstletnic, med petnajstletnicami pa to velja le še za 34 odstotkov deklet. Dobro pa je, da sadje in zelenjavo uživajo pogosteje kot pred leti.

15 % trinajstletnih fantov in 23 odstotkov njihovih vrstnic v Sloveniji vsak dan uživa sladkarije. V večini evropskih držav so ti odstotki občutno višji, v Romuniji so sladkarije na primer vsak dan na jedilniku pri skoraj polovici deklet te starosti.

Sladke pijače so med slovenskimi najstniki manj priljubljene kot med njihovimi vrstniki v drugih državah. Vsakdanje so le za štiri odstotke tukajšnjih petnajstletnic, v Severni Makedoniji in Belgiji pa to velja za kar 29 odstotkov njihovih vrstnic.

26 % slovenskih petnajstletnic in odstotek več njihovih vrstnikov med fanti je bilo pijanih vsaj dvakrat v življenju. V večini drugih držav so takšne izkušnje redkejše, tudi v Sloveniji pa jih je manj kot pri prejšnjih generacijah.

Trpinčenje vrstnikov prek spleta je pri slovenskih najstnikih pogostejše kot pri večini njihovih vrstnikov v tujini. Da so to počeli v zadnjih nekaj mesecih, je priznalo kar 18 odstotkov petnajstletnih fantov, ki so bili vključeni v raziskavo.

Povečuje se zadovoljstvo mladostnikov z življenjem, so poudarili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Skrb pa vzbujajo nekateri drugi trendi: v obdobju od leta 2002 do leta 2018 se je na primer pomembno povečalo redno doživljanje vsaj dveh psihosomatskih simptomov. Podobno se dogaja tudi v drugih državah.

»Vse večje število dečkov in deklet v celotni evropski regiji poroča o slabem duševnem zdravju, saj pravijo, da se počutijo na tleh, so živčni ali razdražljivi – to je skrb vzbujajoče za vse nas,« pravi d r. Hans Henri P. Kluge, regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo.