Nemalo krajanov namreč že nekaj časa in zelo konkretno opozarja na pereč problem odlagališča na lokaciji pod Bukovo goro. Tja se vsakodnevno že dlje časa intenzivno dovaža snovi občanom neznanega izvora in iz neznanih krajev, neomajno pa so prepričani, da gre za strupene in nevarne snovi. Material, ki ga dovažajo kamioni in priklopniki, močno zaudarja in se tudi zelo kadi. Ob raztovarjanju ga redno in sproti močno brizgajo z gasilskimi cevmi, vse to pa opravljajo delavci z zaščitnimi maskami na obrazih.

Številne pritožbe, kritike in tudi dokumentirani argumenti so, kot kaže, zdaj dosegli namen tudi na občinski upravi. Dejstvo je, da se tako imenovana sanacija pod Bukovo goro ne izvaja z dovažanjem sanacijskih materialov le z lokalnega območja, ampak tudi od drugod. Vsakodnevno se material dovaža s kamioni in priklopniki z registrskimi tablicami Novo mesto, Celje, Krško, Ljubljana. Nenavadno je bilo tudi, da je pred kakšnim poltretjim mesecem Rudnik Trbovlje Hrastnik (RTH) na lokalnem radiu goreče prepričeval, da gre za povsem nenevarne stvari, naslednjega dne pa so bile ob lokaciji nameščene tri opozorilne table o prepovedi prehoda. Teh ali podobnih tabel v minulih letih ni bilo nikoli.

Dovažal naj bi se tudi pepel

Občinski svetniki so zdaj RTH pozvali k prenehanju sanacije območja Bukova gora zaradi suma, da se ta ne izvaja v skladu z zakonodajo in dogovori, zahtevali pa so tudi izredni inšpekcijski nadzor. Tako kot že dlje časa občani je tudi svetnik Jože Pustoslemšek začel opozarjati, da s stvarmi še zdaleč ni vse v redu. Kot občinski pooblaščenec za nadzor lokacije pod Bukovo goro je med drugim opozoril, da se dovažajo različni odpadki, tudi elektrofiltrski pepel, za kar RTH nima okoljskega dovoljenja. Kot je razumeti iz Pustoslemškovih besed, RTH tudi ne opravlja odvzema vzorcev dovažanih snovi za ugotovitev, za kakšne materiale sploh gre in podobno.

Pustoslemšek, ki je opravil pet nadzornih pregledov območja Bukova gora, izpostavlja tudi, da delavci pri delu ne uporabljajo ustrezne osebne varovalne opreme, zahteval pa je tudi, da podjetje Vipap, ki po njegovih trditvah pod Bukovo goro vozi pepel, omogoči ogled proizvodnje in predelave pepela v nenevarni gradbeni material, za kar označujejo vse skupaj. Opozoril je, da je RTH na degradirane površine Bukove gore vozil tudi gradbene odpadke, ki so nastali pri rušenje nekdanje Strojne tovarne Trbovlje.

Rudnik zavrača očitke

Po oceni likvidacijskega upravitelja RTH Janeza Žlaka so trditve, da rudnik sanacije ne izvaja v skladu z zakonodajo in tehničnimi smernicami, neutemeljene in neresnične, zato jih v celoti zavrača. Po njegovih besedah je nadzor in prevzem dostavljenih količin odpadkov v kadunjo Bukove gore stvar obligacij oziroma poslovnega razmerja med sodelujočimi pravnimi subjekti. Pojasnil je še, da ima Vipap dovoljenje za predelavo materialov. Po njegovih zagotovilih se sanacijska dela na območju Bukove gore, kjer je bilo doslej vgrajenih 300.000 kubičnih metrov materiala, izvajajo v skladu z zakonodajo.