Tašler je dejal, da naslednji teden pričakuje odločitev razpisne komisije. Prvotni rok za oddajo ponudb je bil 29. oktober, na zaprosilo potencialnega ponudnika so ga podaljšali do 8. novembra.

Teš načrtuje uvedbo sosežiga nadomestnega goriva, ki je pripravljeno iz nenevarnih odpadkov in bo namenjeno sosežigu v obstoječih kotlih bloka 5 in 6.

Nadomestna trdna goriva iz odpadkov so predhodno sortirane in predelane odpadne snovi, ki niso primerne za nadaljnjo ponovno uporabo ali recikliranje, jih je pa zaradi razmeroma visoke energijske vrednosti možno uporabiti v energetske namene kot delno zamenjavo za klasična fosilna goriva. Letno naj bi sežgali 160.000 ton odpadkov.

Teš bo moral namreč v prihodnjih letih poiskati nadomestilo za domač premog iz Velenja, saj tega ne bo dovolj, pri tem pa preigravajo več možnosti, poleg uvoza tujega premoga še sosežig odpadkov.

Tašler je junija na energetski konferenci v Velenju napovedal, da bo Teš predvidoma konec leta 2020 zaradi rasti cen premoga začel s sosežigom odpadkov, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Stojan Nikolić pa je dodal, da so prve analize sosežiga odpadkov spodbudne, uvožen premog pa bi bil najslabša možnost za Teš.

V Šoštanju sicer načrtom Teša glede sosežiga nenevarnih odpadkov nasprotuje del občanov.