Vsi trije so se na posameznem področju srečali s siceršnjim županom, podžupanom, podžupanjo in direktorjema zavodov. Začasno vodstvo se ni veselilo enodnevnih služb le zato, ker jim je odpadel pouk, ampak so s svojim odnosom in delom pozitivno presenetili občinske funkcionarje. »Fino je bilo,« na kratko strne skupne vtise enodnevno vodstvo. »Najbolj zanimivo je bilo, koliko dejavnosti imajo, kako in koliko morajo organizirati. Zanimivi so bili tudi pogovori in to, koliko skupnih idej smo imeli. Župan je sprejel kar nekaj naših pobud. Najtežje pa je bilo takoj po prihodu, zaradi treme,« dodajo.


Dan se je zaključil s skupnim srečanjem mlade županje in mladih direktorjev na Občini Hrastnik. Govorili so o idejah in predlogih, ki so jih čez dan pripravili. Beseda je tekla o ekologiji. Predlagali so med drugim koše na javnih površinah, ki bi bili bolj prijazni otrokom in bi tudi ti lažje razumeli pravila odlaganja. Omenili so postavitev varnih točk ter izrazili željo po izboljšanju avtobusnih postaj, ki so v nekaterih delih občine že precej dotrajane. Govorili so tudi o problematiki starejših občanov, invalidov in priseljencev. Verjamejo, da bi na teh področjih morali storiti več. Starejšim bi lahko pomagali s prevozi do trgovine in zdravnikov, priseljencem pa s spoznavanjem kulture in pomoči pri učenju slovenskega jezika. Za invalidne bi potrebovali več klančin. Da bi lahko večkrat izrazili svoje zamisli, so predlagali nabiralnike za pobude, ki bi jih namestili po šoli, oddane predloge pa bi se posredovalo županu.

»Z letošnjim letom smo se odločili dodatno odpreti občinska vrata, na primer s facebookom, povabilom vrtca na obisk februarja, spomladansko udeležbo slovenskega druženja vseh Unicefovih otrokom prijaznih mest in podobno,« je mladim razložil hrastniški župan Marko Funkl, ki je bil prijetno presenečen nad odzivom in obnašanjem šolarjev na današnjem srečanju. »Predlogi županje so bili izredno artikulirani in praktično na ravni odraslih ljudi. Otrok ne gre podcenjevati, ker so zelo razgledani. Povsem enakopravno so razpravljali o resnih zadevah, poznajo vse, kar se tiče njihovega vsakdana. Izjemno dojemljivi so za stvari, kjer imajo že kakšno osebno izkušnjo,« je vtise o učencih strnil pravi župan. Dodal je, da bodo dobro prakso vključevanja otrok v delo občine ponavljali vsako leto. »V minulih mesecih smo prvič imenovali svet za mlade. Samo tako bomo ta kraj ohranili zanimiv za mlade in jih s tem poskušali prepričati, da tu ostanejo, ko odrastejo,« je še dejal župan Marko Funkl.