Do izteka roka so krajani vložili 13 predlogov, povezanih med drugim z ureditvijo otroškega igrišča, postavitvijo nadstreška za obiskovalce prireditev, ureditvijo parkirnih prostorov pri kulturnem domu, galerije in večnamenskega prostora. Po preučitvi predlogov so se odločili za postavitev nadstreška, ki bo ponujal senco in omogočal izvedbo prireditev tudi v dežju.

V nedeljo je hrastniška občina tako prva v Zasavju izvedla glasovanje o porabi občinskih sredstev po načelih participatornega proračuna. »Svoj glas so krajani lahko oddali za enega od štirih uvrščenih končnih predlogov, in sicer za ureditev otroškega igrišča, postavitev nadstreška za obiskovalce prireditev, ureditev novih parkirnih površin ter postavitev galerije v zgornjih prostorih doma. Gre za predloge, ki smo jih krajani sami podali, občinske strokovne službe pa so jih pregledale in pripravile oceno stroškov,« pravi predsednik sveta KS Podkraj Matej Kavšek. Največ, 72 odstotkov glasov je dobil predlog gradnje nadstreška, s 15 odstotki je sledila ureditev novih parkirnih površin, 13 odstotkov krajanov pa je glasovalo za ureditev otroškega igrišča.

Izglasovani predlog se bo financiral iz proračuna Občine Hrastnik za leto 2020, kdaj konkretno se bodo lotili gradnje, pa še ni znano.

Prihodnje leto glasovanje v vseh krajevnih skupnostih

Z uvedbo, potekom in udeležbo na prvem glasovanju je zadovoljen tudi župan Marko Funkl, ki je uvedbo participatornega proračuna obljubil še v času pred nastopom mandata. »Lokalna skupnost mora delovati na principu vključevanja javnosti v procese odločanja. Na tak način se občanom približa delovanje občine in odločevalskih procesov. Prav tako je to mehanizem, ki postavlja skupnost pred posameznika, zato smo izjemno zadovoljni, da smo tudi pri nas začeli uveljavljati prakso participatornega proračuna,« pravi.

Letos so glasovanje po načelih participatornega proračuna v hrastniški občini poskusno izvedli le v KS Podkraj, prihodnje leto pa bo uvedeno tudi v vseh preostalih.