V sevniški občini na leto namenijo za naložbe okoli štiri milijone evrov. Po besedah sevniškega župana Srečka Ocvirka se je investicijski cikel nekoliko zmanjšal v primerjavi s preteklimi leti, kajti še vedno se niso začeli veliki razvojni projekti, sofinancirani iz evropskih sredstev. »To je vseslovenska težava, dogovori za razvoj regij namreč še niso zaživeli v polni meri,« pravi Ocvirk.

Pri tem izpostavlja tri pomembne projekte v skupni vrednosti okoli sedem milijonov evrov. Gre za hidravlične izboljšave na vodovodnih sistemih za več kot 10.000 uporabnikov na obeh straneh Save, priključevanje na čistilno napravo z ureditvijo kanalizacijskih sistemov, s čimer bi dvignili stopnjo priključenosti na komunalni sistem in čistilno napravo na 98 odstotkov, ter opremljanje industrijske cone v Šmarju z novim nadvozom nad železniško progo. »To so veliki projekti, ki bodo pomenili velik razvojni prispevek, začeli pa jih bomo v letu 2020 ali 2021,« dodaja Ocvirk. Pri tem občina pričakuje od 80 do 85 odstotkov evropskih sredstev. Zdaj čaka na ustrezne razpise. »Iz tega naslova pričakujemo tudi zahtevno situacijo pri izboru izvajalcev in zagotavljanju lastnih sredstev, saj se bodo projekti nakopičili v kratkem času.«

Čakajo na razpis za nadaljevanje gradnje stadiona

Kot največjo letošnjo naložbo Ocvirk izpostavlja prenovo več kot 30 let starega bazena, vredno 1,2 milijona evrov. Prva faza, prenova bazenskih školjk olimpijskega in otroškega bazena, je bila izvedena že pred poletno sezono. Trenutno prenavljajo še strojnico. Kot dodaja Ocvirk, gre res za veliko, a nujno investicijo v športni objekt. Dela naj bi končali v začetku prihodnjega leta, tako da bo vse nared pred novo kopalno sezono.

Še vedno poteka tudi gradnja atletskega stadiona s 400-metrsko atletsko stezo in travnatim nogometnim igriščem, ki so jo zaradi zahtevnega razmočenega terena spremljale številne težave. V nabavo zemljišč, pripravo prostorskih aktov in stabilizacijo terena je občina doslej vložila že okoli 800.000 evrov. Trenutno potekajo geološke raziskave na nestabiliziranem delu območja. »Zaradi nepredvidenega odziva terena na že izvedeno stabilizacijo z globokimi drenažami v lanskem letu bo treba izvesti dodatno stabilizacijo območja. Verjetno bo najboljša rešitev pilotna stena. Verjamem pa, da bo leta 2020 prišlo do rešitev in da bo na voljo tudi primeren razpis, da se bomo lahko prijavili za nadaljevanje gradnje stadiona,« dodaja Ocvirk.