Da je mogoče tudi z majhnimi sredstvi, če skupaj stopi več akterjev, narediti odlično zgodbo, ponovno dokazuje pet posavskih občin, tokrat s projektom Zelena doživetja Posavja. Osnovna ideja je bila ozeleniti doslej zapuščene, neurejene koščke v kraju ter jih oživiti z novimi vsebinami. Dobrih 200.000 evrov vreden dveletni projekt se uradno zaključuje konec oktobra. Občinam Krško, Sevnica, Radeče, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli je uspelo pridobiti 140.000 evrov evropskega denarja.

Bistrici ob Sotli je pripadlo okoli 8000 evrov. Gre za majhen znesek, ki pa so ga odlično izkoristili, pravi župan Franjo Debelak. »Vsak, četudi majhen korak pomeni veliko za to, da Bistrica postaja bolj prepoznavna. Iščemo vse mogoče možnosti, da se ljudje začnejo vračati k nam, na podeželje.« Kot pravi, so s tokratnim projektom, v okviru katerega so uredili senzorično igrišče za otroke in sistematično odstranjevali invazivne rastline v kraju, ponovno dodali kamenček k cilju postaviti občino na zemljevid tistih, od koder se prebivalci ne izseljujejo več.

Pomembno je, da je okolje prijetno

V preteklih letih so že izvedli nekaj pomembnih korakov k zastavljenemu cilju. Debelak tako izpostavlja Posavsko špajzo, v okviru katere so posavske občine obnovile ali razširile svoje tržnice, pa projekt Ne pozabimo vasi, s katerim so promovirali življenje na vasi. Uredili so tudi mladinski hotel, z obnovo kozolca pa pridobili nov prireditveni prostor. »Vsak dan spremljam število prebivalcev v našem kraju in zgodba se je sicer počasi, pa vendar začela obračati na bolje, mlade družine se priseljujejo. To je edini instrument, da podeželje ohranimo živo. Pomembno je, da je okolje mladim družinam in otrokom prijetno, da je šola odlična, da je kraj živ.«

V Krškem so z zasaditvijo rož, dreves in postavitvijo igral uredili nekaj manjših parkovnih površin ter pripravili interaktivno igro Lov na energožera, pri kateri obiskovalci s pomočjo aplikacije spoznavajo naravne in kulturne znamenitosti kraja. Kot pravi župan Miran Stanko, tudi Krško deli usodo podobnih krajev, kjer se prebivalstvo in vsebine izseljujejo iz mestnih središč. »Eden od vzrokov je prav gotovo ta, da se pozablja na urejanje mesta. S tokratnim projektom dodajamo nove vsebine v mestno jedro in dopolnjujemo že obstoječe aktivnosti, vse s ciljem, da ponovno privabimo tako prebivalce kot obiskovalce in da se v mestu spet začuti življenje.«

»Cvetlični« železni most zvezda družbenih omrežij

Podobno razmišljajo tudi v Radečah, kjer so ozelenili del tržnice, njihov tehnični spomenik, znameniti železni most iz leta 1894, pa ozaljšali s kar 180 cvetličnimi koriti. »Cvetoči« most, ki dopolnjuje njihovo zgodbo splava na Savi, pred leti prav tako podprto z evropskimi sredstvi, je postal prava zvezda družbenih omrežij, kar pomembno prispeva k prepoznavnosti kraja, pravi Dubravka Kalin iz Kulturno turističnega in rekreacijskega centra Radeče.

V Sevnici so novo tematsko pot Gozd je kultura, obogateno z didaktičnimi igrali in predstavitvijo 32 drevesnih vrst, povezali z že uveljavljeno zgodbo gradu in grajskega parka. Naravno in kulturno dediščino pa je uspelo lepo povezati tudi Kostanjevičanom, ki so med drugim uredili in z napisi opremili park skulptur Forma viva, postavili pojasnjevalno tablo, prenovili klopi, na polotočku med šolo in Otokom pa uredili prostor za igro ter postavili didaktična lesena igrala, ki otrokom dajejo bistveno več proste domišljije kot običajna igrala, pojasnjuje direktor Galerije Božidarja Jakca Goran Milovanović.