Cesta Planina-Sevnica sicer poleg občin Sevnica in Šentjur povezuje kozjansko, obsoteljsko ter posavsko območje, zadnji 1,7-kilometrski odsek pa je bil eden redkih preostalih makadamskih odsekov na slovenskih državnih cestah.

Po podatkih direkcije za infrastrukturo je bilo tamkajšnje cestišče pred modernizacijo zelo ozko. Ker so ponekod nevarnost predstavljale strme brežine, s katerih se je krušilo kamenje, so v okviru projekta te zaščitili z namestitvijo težkih lovilnih in podajno lovilnih mrež ter izgradnjo podpornih zidov. Za večjo pretočnost prometa so gradbena dela vključevala razširitev vozišča, izvedbo treh novih večjih prepustov in opornih zidov ob strugi potoka. Nad delom ceste so hkrati sanirali plaz.

Po prvotnih načrtih bi morali sicer prenovo končati novembra lani, zaradi slabega vremena, visokega snega, neugodnega terena in povečanega obsega del pa so morali rok gradnje podaljšati do 30. junija letos, so še pojasnili na direkciji.