Bohinjski občinski svetniki so na zadnji seji občinskega sveta potrdili 60.000 evrov vredno poravnavo med občino Bohinj in družino Bremec. Ta je tožila občino zaradi zemeljskega plazu, po katerem je ostala brez hiše. Sklenjeno poravnavo je poleti že potrdilo kranjsko okrožno sodišče, a ker gre denar zanjo iz občinskega proračuna, so jo po besedah bohinjskega župana Jožeta Sodje morali potrditi še občinski svetniki. Kot je povedal Sodja, so na občini zadovoljni, da se je sodna saga, ki je trajala leta in leta, vendarle končala.

Odškodnina nižja od zahtevane

Znesek, ki ga bodo kot odškodnino prejeli Bremčevi, je precej nižji od 400.000 evrov, kolikor je družina v sodnih postopkih terjala od države in občine. Kot je povedal Sodja, pa so v letih pravdanja narasli tudi sodni stroški. »Jaz sicer krivde občine nikakor ne vidim,« je po sklenitvi poravnave na sodišču povedal bohinjski župan. S tem se je v dosedanjih sojenjih že dvakrat strinjalo tudi kranjsko okrožno sodišče in obakrat zavrnilo zahtevek družine Bremec za odškodnino. Vendar pa je višje sodišče v Ljubljani primer vrnilo v ponovno odločanje na kranjsko okrožno sodišče, ki ga je, tokrat že tretjič, odprlo v začetku letošnjega leta.

Usodni dogodki, ki so družini Bremec življenje postavili na glavo, so se dogajali v Srednji vasi v Bohinju, kjer je imela družina hišo. Po obilnih padavinah konec leta 2008 je hišo uničil plaz, ki je zdrsel po pobočju nad domačijo. Brežino pa naj bi dodobra načele že obilne padavine leto prej. Tudi prvo ponovno odločanje kranjskega okrožnega sodišča pred približno štirimi leti se je vrtelo predvsem okoli vprašanja, ali sta občina Bohinj in država ravnali dovolj skrbno po prvih opozorilih Bremčevih leta 2007, da so obilne padavine načele teren okoli hiše, in ali bi nesrečni dogodek lahko preprečili. Takšno ukrepanje je sicer v pristojnosti občine in ne države, vendar je sodni izvedenec gradbene stroke Branko Prokop takrat poudaril, da je občina Bohinj po poplavah leta 2007 za strokovno mnenje o načeti brežini nad hišo Bremčevih angažirala strokovnjaka geotehnične stroke. Ta je občini predlagal zgolj nekaj začasnih ukrepov, ne pa tudi trajnih, ki bi hišo zavarovali pred nadaljnjo ujmo.

Prepozna opozorila

Je pa Prokop na sodišču opozoril tudi na lokacijo porušene hiše Bremčevih, ki je po njegovem mnenju popolnoma neprimerna za gradnjo stanovanjskega objekta. »Gradbeno dovoljenje sploh ne bi smelo biti izdano brez dodatnih načrtov, ki bi zagotavljali varno gradnjo na strmem pobočju. Projekt je bil izdelan tako, kot da bi opisoval gradnjo hiše v idealnih pogojih nekje na ravnini,« je izpostavil. Obsežna podporna konstrukcija, ki bi jo hiša na takem pobočju potrebovala, bi sicer večkratno presegla naložbo v gradnjo same hiše. Vendar pa ti dokumenti zaradi pomanjkljive gradbene zakonodaje niso obvezni za pridobitev gradbenega dovoljenja, za katerega po mnenju sodnega izvedenca zadošča že izjava odgovornega projektanta.

Bohinjcev sodni postopek že od začetka ni pustil ravnodušnih. Kot smo poročali, je domačine že prva tožba občine in države s strani družine, ki je ostala brez strehe nad glavo, presenetila. Prav občina in občani so namreč Bremčevim takoj priskočili na pomoč in jim zagotovili nadomestno stanovanje.