Deset let in pol po uničujočem zemeljskem plazu, ki je družini Bremec odnesel hišo v Srednji vasi v Bohinju, je končana tudi dolgoletna sodna saga. Družina Bremec in občina Bohinj sta sklenili poravnavo. Za kolikšen znesek so se poravnali, ne župan Jože Sodja ne Bremčevi ne želijo izdati. Naj bi bil precej nižji od 400.000 evrov odškodnine, kolikor so Bremčevi od občine terjali v pravdnem postopku.

Na občini zadovoljni, da je konec

Občina in Bremčevi so si, je dejal Sodja, v zadnjih mesecih močno prizadevali za zbližanje stališč. Na današnjem naroku na tretjem ponovnem sojenju na kranjskem okrožnem sodišču so poravnavo potrdili. Ta pa ima odložni pogoj – v treh mesecih jo mora namreč potrditi še bohinjski občinski svet. Župan Sodja je napovedal, da bo seja občinskega sveta zaradi občutljivosti teme pri tej točki zaprta za javnost. Postopek na sodišču se v primeru, da svetniki poravnave ne bi potrdili, nadaljuje.

Medtem ko Bremčevi po dolgoletnih bojih za odškodnino današnje potrditve poravnave na sodišču niso želeli komentirati, je župan Sodja izrazil osebno zadovoljstvo, da je zadeva, kot kaže, končana. Dolgotrajni postopki so namreč dvignili tudi sodne stroške. »Sam sicer krivde občine nikakor ne vidim,« je prepričan župan. S tem se je v dosedanjih sojenjih že dvakrat strinjalo tudi kranjsko okrožno sodišče, ki je obakrat zavrnilo zahtevek družine Bremec po odškodnini. Vendar pa je višje sodišče v Ljubljani primer obakrat vrnilo v odločanje na kranjsko okrožno sodišče, ki ga je že tretjič odprlo na začetku letošnjega leta.

Hiša na neprimerni lokaciji

Bremčevi so imeli hišo v Srednji vasi v Bohinju, a pred dobrimi desetimi leti jim jo je uničil plaz. Vsebinsko so se sojenja vrtela predvsem okoli vprašanja, ali sta občina Bohinj in država ravnali dovolj skrbno po prvih opozorilih Bremčevih, da so obilne padavine leta 2007 načele teren okoli hiše, in ali bi nesrečni dogodek lahko preprečili. Tovrstno ukrepanje je v pristojnosti občine in ne države, vendar je sodni izvedenec gradbene stroke Branko Prokop poudaril, da je občina Bohinj po poplavah leta 2007 za strokovno mnenje o načeti brežini nad hišo Bremčevih angažirala strokovnjaka geotehnične stroke. Ta je občini predlagal zgolj nekaj začasnih ukrepov, ne pa tudi trajnih, ki bi hišo pred nadaljnjo ujmo zavarovali dolgoročno.

Prokop je opozoril tudi na lokacijo porušene hiše Bremčevih, ki je po njegovem mnenju popolnoma neprimerna za gradnjo stanovanjskega objekta. »Gradbeno dovoljenje sploh ne bi smelo biti izdano brez dodatnih načrtov, ki bi zagotavljali varno gradnjo na strmem pobočju. Projekt je bil izdelan tako, kot da bi opisoval gradnjo hiše v idealnih pogojih nekje na ravnini,« je poudaril in dodal, da bi obsežna podporna konstrukcija, ki bi jo hiša na takem pobočju potrebovala, večkratno presegla naložbo v gradnjo hiše. A omenjeni dokumenti zaradi pomanjkljive gradbene zakonodaje niso obvezni za pridobitev gradbenega dovoljenja, pravi sodni izvedenec in dodaja, da običajno zadostuje zgolj izjava odgovornega projektanta.