Vlada Republike Slovenije je na seji v začetku oktobra med drugim sprejela sklep o ustanovitvi medresorske delovne skupine za pripravo pripojitve kapitalskih naložb k Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije. To pomeni, da bi lahko na Koroškem ostali brez Stanovanjskega podjetja Ravne na Koroškem, saj bi ga, tako kot trboveljsko podjetje Spektra, priključili k republiškemu stanovanjskemu skladu.

Čeprav se je o tem že nekaj časa ugibalo, je novica številne Korošce razburila. Tudi poslanca Janija Prednika, ki je na ministra za okolje in prostor Simona Zajca že naslovil poslansko pobudo in zahteval umik sklepa o ustanovitvi medresorske skupine. Kot pravi Prednik, se vlada očitno ne zaveda, da je centralizacija že pustila posledice na periferiji, razlike v razvoju in življenju ljudi nasploh pa so čedalje večje. Posledično ni čudno, da se mladi izseljujejo, pogosto za vedno, saj celo na spodobno cesto, po kateri dnevno migrirajo v službe izven regije, še vedno čakajo. Korošcev je tako vedno manj, primanjkuje tudi stanovanj, ki jih upravlja Stanovanjsko podjetje Ravne, nekdanje železarsko podjetje, ki je od leta 2001 v stoodstotni lasti Stanovanjskega sklada RS. Podjetje upravlja 10.200 stanovanj po vsej državi, največ, 4000, jih je na Koroškem. Prednik meni, da je zato takšna poteza vlade nerazumljiva. Še posebej, ker so na Koroškem že bili priča zapiranju vrste poslovalnic bank in pošt pa tudi podjetij, ki so še pred časom širila poslovanje tudi z državnim denarjem, za njimi pa ostajajo brezposelni, ki težko najdejo novo službo. »Politike pogosto slišimo govoriti o velikopoteznih načrtih, a je med obljubami in dejanskim življenjem ljudi, tudi na Koroškem, vse večji prepad, ki se le še poglablja, česar morda drugod ne opazijo, Korošci in Korošice pa to še kako občutijo,« pravi Prednik.

Učinki pripojitve še niso znani

Kot poudarja v pismu, ki ga je naslovil na ministra Zajca, vse to vpliva tudi na mlade, še posebej tiste, ki bi se po šolanju v večjih središčih Slovenije želeli ustaliti na Koroškem, pa pogojev za to, od zaposlitvenih do stanovanjskih, nimajo, zato se ne vrnejo. »Zato ni čudno, da se veliko Korošcev dnevno vozi na delo v Avstrijo, mnogi pa tam zaradi boljših pogojev tudi ostanejo,« poudarja Prednik. Pa tudi otroke starši pogosto raje vozijo v šolo v Avstrijo. »Vse našteto Koroško in tudi druge manj razvite regije vse bolj hromi. Ministrstvo za okolje in prostor bi moralo ravno stanovanjski problematiki posvetiti še več pozornosti in sprejeti določene ukrepe. A ne takšne, kot smo jim priča,« meni Prednik.

In kako sklep vlade komentirajo na Stanovanjskem skladu RS? Kot je pojasnila Urška Novak, njihova samostojna svetovalka, ta čas še ni znano, na kakšen način bo izvedena pripojitev tako Stanovanjskega podjetja Ravne kot tudi podjetja Spektra iz Trbovelj. »Zato o tem, kaj bo to pomenilo za same zaposlene v obeh družbah in sam stanovanjski fond, še ni mogoče podati informacij,« je zapisala Novakova.