Na Ravnah se je na pobudo Mladinske iniciative za 3. razvojno os sestal pripravljalni odbor za organizacijo protesta za 3. razvojno os v Ljubljani. Ta je sklenil, da bo protest pred vladno stavbo na Gregorčičevi ulici v Ljubljani 17. oktobra.

Vsi, ki so v odboru, se strinjajo, da Koroška že predolgo čaka na prvo lopato. »Naveličani smo vseh obljub, zato od vlade pričakujemo, da se bo gradnja hitre ceste na Koroško začela še letos, kot je tudi obljubljala. Začetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško je bil določen tudi s protokolom, ki ga je koroška regija leta 2017 podpisala z državo,« pravi Aljaž Verhovnik, koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os, ki je bila ustanovljena ravno zato, da odločevalcem v državi diha za ovratnik. V tehničnem smislu ima Družba za avtoceste vse pripravljeno za gradnjo odseka Velenje–Slovenj Gradec. »Za sam začetek gradnje pa mora biti sprejeto tudi poroštvo države, ki jamči za polovico vrednosti celotne investicije. Škarje in platno sta torej trenutno še vedno v rokah vlade, Korošci pa ocenjujemo, da aktivnosti za izvedbo prve lopate na 3. razvojni osi potekajo zelo počasi. Zato smo se odločili za organizacijo protestnega shoda pred stavbo Vlade Republike Slovenije, ki je odgovorna za pripravo vseh aktivnosti za začetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško,« poudarja Verhovnik.