Diagnoza rak dojk je še posebno hud udarec za ženske, ki so se z njo soočile pred menopavzo. Predmenopavzni rak dojk je namreč drugačen in bolj agresiven kot rak dojk po menopavzi. Med ženskami v starosti od 20 do 59 let, ki umrejo za rakom, je ravno ta najpogostejši vzrok smrti.

Zato je novica, da razsejanega raka dojk na račun napredka znanosti in razvoja medicine vse bolje obvladujemo tudi v predmenopavznem obdobju, za bolnice iz te starostne skupine zelo spodbudna. Izboljšana kombinirana terapija namreč tudi razsejani rak dojk spreminja v kronično bolezen in bolnicam omogoča daljše in kakovostnejše življenje. »Gre za pomemben napredek znanosti, ki ženskam s to – še pred nekaj leti usodno – boleznijo zagotavlja veliko bolj optimističen pogled v prihodnost,« poudarjajo v Združenju Europa Donna Slovenija.

Kombinirana terapija

Bolnice iz te starostne skupine so v najbolj aktivnem obdobju svojega življenja, imajo majhne otroke ali se ravno odločajo za materinstvo, hkrati pa se dokazujejo tudi v svojem poklicu. Skrbi jih tudi njihov telesni videz, možnost zgodnje menopavze in vpliv zdravljenja na spolnost. Pogosto zaradi vpliva bolezni in zdravljenja na sposobnost opravljanja dela v službi doživijo tudi hud finančni udarec. »Bolnice z razsejanim rakom dojk so večinoma na bolniškem dopustu in vsako novo zdravljenje, ki izboljša kakovost življenja, je zanje upanje, da se bodo lahko ponovno delno ali v celoti posvetile svoji službi. Poznamo tudi nekaj primerov, ko ženska z napredovalim rakom dojk redno dela. Izjemno pomembno je, da lahko kljub terapiji opravlja običajna dnevna opravila in gre po možnosti tudi v službo. To je del njene terapije in rehabilitacije. Žal večina zdravil tega ne omogoča,« pojasnjuje dr. Tanja Španič, predsednica Združenja Europa Donna Slovenija.

Raka dojk zdravimo s kombinacijo kirurškega in sistemskega zdravljenja ter obsevanja. Izbor in zaporedje načina zdravljenja sta odvisna od razširjenosti in histopatoloških lastnosti bolezni. Umrljivost za rakom dojk sicer pada, žal pa še vedno ne ozdravijo vsi bolniki. Približno četrtina bolnic se sooči z razsejanim rakom dojk. Izkazalo se je, da imajo bolnice z napredovalim (razsejanim) rakom dojk (tip HR+/HER2-), ki so jih zdravili s kombinirano terapijo (endokrino/hormonsko terapijo v kombinaciji z zdravilom iz skupine zaviralcev od ciklina odvisnih kinaz CDK4/6), manjše tveganje smrti v primerjavi s skupino bolnic, ki so bile samo na endokrini terapiji. Poleg tega taka terapija zagotavlja kakovostno življenje z boleznijo, kar je za ženske te starostne skupine izrednega pomena.

Zbolijo tudi moški

Rak dojk je v razvitem svetu in tudi v Sloveniji najpogostejši rak pri ženskah. V Sloveniji je po podatkih NlJZ za rakom dojk v letu 2015 zbolelo 1319 ljudi (med njimi je tudi osem moških). Pojavnost v zadnjih desetletjih narašča, a z novimi načini zdravljenja, predvsem sistemskimi, postaja bolezen vse bolj obvladljiva, pravzaprav kar kronična bolezen, ki omogoča tudi kakovostnejše življenje.