V območni enoti ZZZS Celje ženske na mamografijo v sklopu programa Dora vabijo v zdravstveni dom in od decembra 2017 tudi v Splošno bolnišnico Celje. Udeležba vabljenih žensk v programu Dora na tem območju je bila v prvem letu 74,5-odstotna, v obeh centrih je bilo slikanih 9358 žensk, pri 52 so odkrili raka dojk.

V oba centra vabijo na presejalno mamografijo ženske iz občin Celje, Kozje, Laško, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik, Zreče, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec. V teh občinah je 28.000 žensk iz starostne skupine od 50 do 69 let, ki bodo v roku dveh let povabljene na mamografijo.

Na mamografijo je iz vseh občin na Celjskem v oba presejalna centra programa Dora v letu 2018 povabljenih nekaj manj kot 11.300 žensk, odzvalo se jih je 74,5 odstotka. Najvišja udeležba je bila v občinah Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Laško, Polzela, Slovenske Konjice, Šentjur, Štore, Tabor in Žalec, kjer je presegala 75 odstotkov. Pod 70 odstotki je bila le v občinah Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec in Vitanje. Rezultat je za prvi krog vabljenja zelo dober, saj skupno presega 70 odstotkov, kar je eden ključnih pogojev za doseganje dolgoročnega cilja programa Dora, to je do 30 odstotkov manjša umrljivost žensk za rakom dojk. Od vseh slikanih žensk so jih v presejalno-diagnostični center na Onkološkem inštitutu Ljubljana povabili na dodatne preiskave 362, pri 52 so ugotovili raka dojk. To število še ni dokončno, saj so nekatere ženske še v obravnavi.

Če zdravniki radiologi na mamografskih slikah dojk odkrijejo sumljive spremembe, program Dora te ženske povabi na dodatne preiskave (dodatno slikanje dojk in oziroma ali pregled z ultrazvokom, redkeje tudi punkcija vidnih sprememb v dojkah). Ženske iz območne enote ZZZS Celje so trenutno na omenjene dodatne diagnostične preiskave napotene v presejalno-diagnostični center programa Dora na Onkološki inštitut Ljubljana. V prihodnjem letu bodo te dodatne preiskave predvidoma opravljali v presejalno-diagnostičnem centru programa Dora v UKC Maribor, kjer tak center deluje od decembra 2018, trenutno še v omejenem obsegu.

Sodelavci programa Dora vabijo vse ženske, da se redno udeležujejo slikanja dojk in tako naredijo korak za svoje zdravje. »Z mamografijo v programu Dora odkrivamo majhne, še netipne spremembe na dojki. Tako raka odkrijemo na začetni stopnji, ko je zdravljenje lahko zelo uspešno. Poleg tega je samo zdravljenje bistveno manj agresivno, kar prispeva k večji kakovosti življenja bolnic,« je v sporočilu za javnost izpostavila mag. Kristijana Hertl, namestnica vodje in nadzorna radiologinja v programu Dora. lo