»V zadnjih dveh sezonah smo predstavljali novosti v praktično vseh produktnih skupinah. Izboljšali smo ponudbo vseh serij mobilnih hiš, pri mobilnih šotorih smo v seriji Safari dodali še večjo izvedenko atraktivnega modela Loft ter predstavili popolnoma novo serijo Adriatic,« pove Marta Kelvišar, direktorica uspešnega podjetja in gazele dolenjsko-posavske regije 2017 iz Bele krajine. Lansko poslovno leto so zaključili s 30 milijoni evrov prihodkov in 2,3 milijona evrov dobička, v letošnjem letu pa imajo več kot 20-odstotno rast prihodkov.

Z razvojem razširili tudi svoj trg

Trendi na trgu prikolic, avtodomov in mobilnih hišic kažejo, da kupci povprašujejo po drugačnih, bolje opremljenih ali celo luksuznih produktih. Adria Dom ponuja več vrst mobilnih hiš, ene so primernejše za toplejše kraje, recimo uživanje ob morju, druge pa so z več izolacije primernejše za bivanje v celinskem območju, recimo ob rekah, jezerih ali v gorah. Z zrelostjo, ki so jo dosegli na njim primarnih trgih, italijanskem in hrvaškem, so se obrnili v razvoj ter nove ciljne skupine. Pri razvoju mobilnih hiš so poudarili inovacije in stalno izboljševanje funkcionalnosti in kakovosti.

Z rastjo prodaje na celinskih in svetovnem trgu so korenito spremenili strukturo prodaje, saj predstavlja delež prodaje zunaj tradicionalnega trga zdaj slabih 40 odstotkov, hrvaški in italijanski trg predstavlja 62 odstotkov vse prodaje, zelo aktivno in usmerjeno pa vstopajo in krepijo prodajo tudi v Nemčiji, na Nizozemskem, na Švedskem in Danskem ter v Avstriji. S konkretnim projektom mobilnih hiš so že vstopili tudi na francoski trg, prve hiše so bile prodane tudi v Izrael. Na severnih trgih je podjetju uspelo začeti trženje modularne hiše Alpline, ki je primerna za celoletno bivanje, ter plavajočih hiš, ki so jih postavljali tudi v Italiji.

Z optimizacijo do nižjega naložbenega vlaganja

V zadnjih treh letih so v podjetju pridobili dodatnih 25 hektarjev zemljišča v industrijski coni, tako da imajo zdaj v lasti 33 hektarjev. S konstantno povprečno več kot 20-odstotno rastjo v zadnjih petih letih se podjetje srečuje z izzivom povečanja kapacitet proizvodnje in gradnje poslovne stavbe. Idejni projekt je v fazi potrditve, projektiranja pa so se lotili na način optimizacije procesa in tehnologije s pomočjo digitalnega dvojčka. To v praksi predstavlja digitalni simulacijski model procesa z vnosom vseh potrebnih inputov, ki vstopajo v proces (materialni tokovi, zaloge, volumni, takti, operacije, matrika usposobljenosti zaposlenih) in odpravo ozkih grl, pri čemer sodelujejo s specializiranimi strokovnjaki s Fakultete za strojništvo.

Bistvena optimizacija tehnološkega procesa bo v praksi predstavljala za 30 odstotkov nižja naložbena vlaganja. »Namesto da vlagamo v zgradbe, smo se odločili za tehnologijo, ki nam bo prinesla tudi konkurenčno prednost na račun agilnosti. Gradnjo bomo pričeli v začetku leta 2020 in jo zaključili v letu 2021,« je še povedala Marta Kelvišar, ki pravi, da je industrija prihodnosti v ljudeh. »Če ne bomo posvečali pozornosti rasti in razvoju zaposlenih, tudi tehnologija ne bo izkoriščena in cilji ne bodo doseženi.«

Sezona 2020 prinaša novosti

Za sezono 2020 v podjetju pripravljajo kar nekaj projektov. Predstavili bodo novo mobilno hišo Aurora, ki se umešča med modularno hišo Alpline in standardno mobilno hišo. »Aurora je razvita, da bi zapolnila vrzeli pri ponudbi hiš za celoletno bivanje. Namenjena je predvsem za severne trge, kjer pričakujemo dober odziv,« pove Kelvišarjeva, ki je napovedala še en odmeven projekt. Gre za razvoj koncepta mobilne hiše prihodnosti pod delovnim nazivom Phoenix, v kateri bodo prepletli modularne elemente in inovativne arhitekturne detajle, kot so recimo integrirana terasa ali pametno in večnamensko pohištvo z vgrajenimi novimi materiali.