V Sloveniji čedalje bolj raste zavedanje, da so gazele nosilci odličnosti in trajnosti v družbi pa tudi odgovornega podjetništva. S projektom Gazela že skoraj dve desetletji raziskujemo, postavljamo na zemljevid pomembnega, izražamo priznanje in se učimo od podjetij, ki rastejo dinamično in obenem trajnostno naravnano. Podjetja se v izbor ne morejo prijaviti: povabilo v izbor podjetje prejme na podlagi dinamične rasti poslovanja, ki podjetje uvrsti na lestvico najhitreje rastočih podjetij v eni od šestih regij, ali na predlog člana sveta Gazela. S ciljem, da ne gre za enkratno rast, temveč dolgoročno usmerjenost k rasti, metodologija kot osnovo rasti upošteva indeks petletne rasti prihodkov iz prodaje. Od leta 2016 velja pravilo, da zlate gazele ne morejo biti kandidati za to priznanje štiri leta od prejetja priznanja.

Izbor najboljših med najhitreje rastočimi podjetji poteka v petih korakih.

Prvi korak: izbor regijskih kandidatov

Podlaga za povabilo podjetju, da postane zgled, je lestvica sto najboljših (bonitetno odličnih) najhitreje rastočih (prihodki od prodaje) podjetij v zadnjih petih letih, ki jo pripravi družba Bisnode. Novost v letu 2019 – nadgradnja lestvic z bonitetno odličnostjo – je korak k novemu dvigu kakovosti lestvic gazela v smeri odgovornega podjetništva. Raziskovanje posameznih podjetij z namizno raziskavo (desk-top research) oblikuje nabor potencialnih kandidatov za regijsko gazelo. Med kriteriji poleg velikosti podjetja (vsaj 15 zaposlenih, minimalno 400.000 evrov čistih prihodkov od prodaje) raziskujemo predvsem finančne podatke, bonitetno oceno podjetja, indeks rasti zaposlenih DaBeg. Uporabljamo tudi sodoben, celovit kazalnik BSX (Bisnode Success Index), ki uspešnost podjetja meri z vidika lastnika (dobiček), zaposlenih (plače), države (davki) in menedžmenta (učinkovitost). Med možne kandidate praviloma uvrstimo od 10 do 12 podjetij na regijo. Od leta 2017 kandidate za regijsko gazelo (ki niso uvrščeni na lestvico sto najhitreje rastočih podjetij, a izkazujejo značilnosti gazele) predlagajo tudi člani sveta Gazela.

Drugi korak: raziskovalni intervjuji metodološke komisije

Z vsakim od potrjenih regijskih nominirancev oziroma kandidatov člani metodološke komisije, pogosto tudi v sodelovanju z mladimi, opravijo pogovor. V strukturiranem intervjuju z lastniki in direktorji gazel, ki jih izvajajo člani metodološke komisije in njihovi sodelavci, vključeni pa so tudi zainteresirani študenti, raziskujejo podjetniško zgodbo, poslovni model in trajnostno naravnanost kandidatov. V intervjuju preverijo izvajanje poslanstva, vizije, vrednot in poslovnih ciljev vseh zaposlenih, razvoj inoviranja in zaščito proizvodov in poslovnih procesov, mednarodno usmerjenost, koncentracijo kupcev in dobaviteljev, trženjsko naravnanost ter komunikacijo med zaposlenimi. Prav tako izpraševalci v podjetjih raziskujejo vidike družbene odgovornosti organizacije in njene umeščenosti v lokalno okolje.

Tretji korak: izbor nominirancev za regijsko gazelo

Na podlagi namizne raziskave, intervjujev in bonitetnega poročila ter drugih javnih informacij metodološka komisija v razpravi izbere ali potrdi, katera podjetja v regiji v posameznem letu postanejo nominiranci za regijsko priznanje. Razprava temelji na utemeljevanju, izmenjavi razlogov, pa tudi na prepoznavanju izjemnosti in vrlin vsakega od sodelujočih kandidatov. Četudi imajo prednost mednarodno in inovativno usmerjena podjetja, podjetja z boljšimi kazalniki zadolženosti, likvidnosti, učinkovitosti in donosnosti ter dodane vrednosti na zaposlenega in indeksa zaposlovanja DaBeg, je pri odločanju ključna presoja, ali podjetje izkazuje vrline gazele, to je dinamične in obenem družbeno odgovorne ter trajnostno naravnane rasti – ter kot takšno pomeni zgled in spodbudo v širšem okolju.

Četrti korak: izbor regijske gazele leta

Izmed treh regijskih nominirancev metodološka komisija soglasno izbere regijsko gazelo leta – podjetje, ki med tremi podjetji v danem letu po poslovnih podatkih in podjetniški zgodbi pomeni najmočnejši zgled rasti in tudi odličnosti: dvigovanja mej možnega, doseganja izjemnih rezultatov, skrbi za blaginjo ljudi in ohranjanje okolja. Regijski predstavnik je hkrati tudi finalist za najvišje nacionalno priznanje zlata gazela leta.

Peti korak: svet gazela – izbor zlate, srebrne in bronaste gazele leta

Svet gazela, sestavljen iz dosedanjih zlatih gazel in uglednih predstavnikov akademske, civilne in poslovne javnosti ter deležnikov blagovne znamke Gazela, na skupni seji odloči, kdo so prejemniki prestižnega priznanja zlata, srebrna in bronasta gazela leta. Odločitev je sprejeta s konsenzom in obravnavo različnih vidikov gospodarskega uspeha, kapacitete rasti, in družbenega odtisa posameznega finalista za priznanje.