Tomšič omenja precejšnje naložbe v strojno opremo, povsem novo stiskalnico za izdelavo gumijastih gosenic, številne druge inovacije in posodobitve ter nove proizvode iz umetnih mas v laboratorijski stiskalnici. Leta 2018 so v primerjavi z letom prej promet dvignili s slabih pet milijonov evrov na 6,6 milijona evrov, dobiček pa so v enakem obdobju povečali za dobrih 200.000 evrov.

Uspešno poslovanje omogočilo številne naložbe

Rezultat uspešnega poslovanja so naložbe v strojno opremo v zadnjih dveh letih. Lani so pridobili nov avtogeno-plazemski razrezovalni stroj, ki omogoča razrez pločevine v velikosti deset krat pet metrov in večjo rezalno hitrost. »Investirali smo tudi v robotsko varilno celico, ki je največja v Sloveniji. S to napravo bomo omogočili varjenje večjih zvarjencev v gabaritih deset krat pet metrov,« doda Rudi Tomšič in razloži, da je prednost te naprave predvsem v bistveni razbremenitvi ročnega varjenja, krajšem varilnem času, kakovostnejših zvarih in boljših pogojih dela. Septembra v podjetje prihaja še nov mostni rezkalni stroj, ki so ga naročili že v preteklem letu, junija letos pa so začeli izdelavo temelja zanj.

Stanje na trgu se v zadnjih dveh letih po Tomšičevih besedah ni bistveno spremenilo. Podjetje še vedno obvladuje celoten evropski in ameriški trg. Njihovi produkti so namenjeni panogi proizvodnje plošč iz polietilena in polipropilena, pri čemer gre za zelo ozko in specializirano proizvodnjo. Zgovoren je podatek, da četudi svoje stiskalnice dobavljajo prav vsem proizvajalcem plastičnih plošč v Evropi in ZDA, ima podjetje skupno približno dvajset kupcev. »S kakovostnim proizvodom, dobrim servisom in izvirnimi rešitvami smo pridobili zaupanje kupcev in si izborili mesto edinega proizvajalca teh stiskalnic v Evropi in ZDA,« pove Tomšič in doda, da se jim je obrestovalo tudi dolgoletno vztrajanje na velikem ruskem trgu, kjer pa panoga izdelave plastičnih plošč s stiskanjem v hidravličnih stiskalnicah še ni razvita. Lani jim je namreč uspelo pridobiti prvo naročilo ruskega kupca. »Pričakujemo, da bo trend potekal v pozitivni smeri in da bomo pridobili še kakšno naročilo iz Rusije.« Poleg tega so dobili dve večji naročili nemškega kupca za stiskalnici za proizvodnjo plastičnih plošč. Ti stiskalnici bosta največji v tej panogi na svetu.

Kmalu bistveno večje proizvodne zm ogljivosti

Trenutno se v podjetju pripravljajo na sejem plastike K v Düsseldorfu, ki poteka vsaka tri leta in je eden večjih na svetu na področju umetnih mas. Do konca leta pa želijo končati še montažo novega mostnega rezkalnega stroja. Ker jim bo ta stroj poleg stroja za razrez pločevine in robotskega varilnega centra bistveno povečal proizvodne zmogljivosti, bodo skušali presežek zmogljivosti zapolniti s storitvami. »Za leto 2020 imamo pridobljenih dovolj naročil, tako da bo glavna skrb kakovostna in pravočasna dobava proizvodov. Poleg tega bomo poskušali pridobiti naročila za leto 2021, saj imamo že zdaj nekaj povpraševanja,« še pove Tomšič.

Če je bilo pred dvema letoma v pivškem podjetju 43 zaposlenih, se to število do danes ni bistveno spremenilo. Trenutno je tam zaposlenih 49 ljudi, večinoma pa gre za strokovni kader – od strojnikov, oblikovalcev kovin in monterjev do diplomiranih inženirjev strojništva. A izziv na tem področju ostaja, pravi Tomšič. »Največja ovira pri našem delu je pomanjkanje strokovnega kadra. Zaradi specifične proizvodnje težko pridobimo usposobljene zunanje kadre, zato jih usposabljamo sami v našem podjetju, kar pa traja kar nekaj let.« V podjetju imajo tako izdelano tudi svojo karierno shemo, pri osebnih prihodkih na zaposlenega pa do 35 odstotkov variabilnega dela, kar delavcem omogoča nagrajevanje za tekoče uspešno opravljeno delo. Tudi v prihodnje se bodo trudili kader oblikovati sami, vse od obvezne prakse dijakov in študentov do štipendij na vseh ravneh, doda direktor.