Arso je sicer že pozval komunalno podjetje Marjetica Koper, da preveri stanje kanalizacijskega sistema v zaledju kopalne vode in odpravi vir onesnaženja. V prihodnjih dneh pa bo Arso dnevno spremljal stanje kopalnih voda na obeh lokacijah.

Z Mestne občine Koper so naknadno sporočili, da so bili v jutranjih urah obveščeni, da so se v hudournik v Žusterni, ki se izteka v morje, izlile odpadne vode iz bližnje fekalne kanalizacije. Šlo je sicer za zelo majhne količine fekalne vode, a je občinski javni zavod za šport kljub temu na kopališču takoj izobesil rdečo zastavo.

Stanje na terenu so si dopoldne ogledali predstavniki občine, občinskega zavoda za šport, koprske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Marjetice Koper ter ugotovili, da je šlo za manjši izpust fekalnih voda, ki se je zgodil v okviru čiščenja zamašenega kanalizacijskega jaška v neposredni bližini hudournika. Vzrok za zamašitev je bil večji tekstilni predmet, ki so ga uporabniki odvrgli v kanalizacijski sistem.

Naslednje tri dni bo Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Kopru na treh lokacijah po navodilu Arsa izvajal analize kakovosti kopalne vode, in sicer neposredno na izlivu, na kopališču v Žusterni, točneje ob otroškem bazenu, in na Moletu.

V tem času bo na kopališču visela rdeča zastava, koprski zavod za šport pa bo kopalcem omogočil brezplačno uporabo bazena.

Ob tem na mestni občini pozivajo občane, naj v kanalizacijski sistem ne mečejo predmetov, ki tja ne sodijo