Današnjo predstavitev je sicer sklical koprski župan Aleš Bržan zaradi boljše informiranosti najbolj prizadetih krajanov.

»Naši ljudje, tu v tej krajevni skupnosti, so najverjetneje tako kot vsa Slovenija tudi informirani o tem, da je prišlo do nesreče na železniški progi. Vidijo precej ljudi, ki hodijo po njihovih parcelah, ki nekaj delajo, ampak dejansko verjetno niso dovolj informirani o tem, kaj se dejansko dogaja, kako se rešujejo problemi,« je svojo odločitev pojasnil Bržan.

Župan je sicer kljub začetnim zapletom pri koordinaciji dosedanje ukrepe ocenil kot dobre. »Na žalost smo še vedno v strahu, do onesnaženja vodnega vira na žalost še vedno lahko pride, pripravljeni pa smo na vse ukrepe, vsaj na nivoju našega vodovoda, kaj narediti,« je dodal.

Agencija RS za okolje (Arso) je v sredo izdala odločbo, s katero monitoring vode na območju Hrastovelj prevzemajo Slovenske železnice (SŽ). Kot je navedel direktor SŽ Infrastruktura Matjaž Kranjc, pa to ne pomeni, da bodo zdaj železnice nadzirale same sebe.

Po določbi morajo namreč SŽ »pri pooblaščenem izvajalcu za jemanje vzorcev in pri pooblaščenem laboratoriju izvesti oz. naročiti monitoring«. Torej bodo monitoring izvajale pooblaščene ustanove, podatke pa bodo posredovali tako Arsu kot Rižanskemu vodovodu, je pojasnil Kranjc.

Načrte v potrditev do konca avgusta

Poleg tega morajo SŽ izvesti tudi ukrepe za aktivacijo vrtine V3 ter pripraviti operativne načrte za morebitno črpanje kerozina oz. onesnažene vode iz onesnaženih vrtin. Načrte bodo skladno z odločbo predložiti Arsu v potrditev do konca avgusta, je še opozoril Kranjc.

Vršilka dolžnosti generalne direktorice Arsa Lilijana Kozlovič pa je poudarila, da k sreči do okoljske škode tudi zaradi vseh sprejetih ukrepov ni prišlo. Med drugim je Arso v določbi, s katero je monitoring poveril povzročitelju, torej Slovenskim železnicam, natančno določen tudi načrt ravnanja za preprečitev širitev onesnaženja in v primeru, da do onesnaženja pride.

»S tem pravzaprav zagotavljamo, da ne bo prišla onesnaženost na samo pipo. Prebivalci lahko povsem normalno, mirno živijo in uporabljajo pitno vodo, kot so jo uporabljali do sedaj,« je še zagotovila Kozlovičeva. Tako imajo pripravljene ukrepe za primer večjih padavin, pripravljeni pa so tudi na morebitno odstranjevanje onesnaženja.