Zdaj so začasno ukinili tudi ti zbiralnici. Kot so namreč pojasnili v podjetju, se je s prenovo Prečne ulice območje gradbišča razširilo. Dela bodo na tem območju trajala približno štiri mesece, v tem času pa lahko uporabniki smeti odlagajo v podzemno zbiralnico na Ilirski 13.

Dodatno so v podjetju vzpostavili začasna mesta s klasičnimi zabojniki za odlaganje ločeno zbranih odpadkov: na Petkovškovem nabrežju 70 (pri Žitnem mostu) so postavili zabojnike za odlaganje bioloških odpadkov in preostanka odpadkov, ob križišču Trubarjeve in Resljeve ceste je zbirno mesto za papir, embalažo in steklo. Dodatni zbirni mesti za preostanek odpadkov in biološke odpadke sta tudi na Mali ulici 1 in Petkovškovem nabrežju 27a, kjer je tudi zabojnik za embalažo, medtem ko je odlaganje papirja, embalaže in stekla mogoče še na Petkovškovem nabrežju 7. Še eno zbirno mesto za vse ločeno zbrane frakcije so začasno uredili na Miklošičevi ulici 7.