Pred evropskimi volitvami sem opozoril prvega podpredsednika evropske komisije Fransa Timmermansa, ko je bil na obisku na pravni fakulteti, na stališča sodišča EU o tem, da so države članice dolžne zagotoviti učinkovit pregon kaznivih dejanj, ki ogrožajo finance EU, in ga vprašal, ali bo evropska komisija res poskušala s tožbo doseči tako široko razlago privilegijev ECB in njenih arhivov, da bo onemogočila Sloveniji, da bi učinkovito preganjala tovrstna kazniva dejanja. Timmermans je obljubil pisni odgovor.

Odgovor še čakam. En odgovor je sicer prišel, namreč vložitev tožbe proti Sloveniji. Po tistem, ko je ovadba v zvezi z reševanjem bančne luknje prišla v javnost, postaja še bolj aktualno vprašanje: bo evropska komisija v novi sestavi tožbo umaknila in se s tem izognila očitku, da se zavzema za učinkovit pregon kriminala samo, če so ogrožena sredstva EU, ne pa tudi, ko gre za sredstva države članice in njenih prebivalcev?

Dr. Ciril Ribičič, Ljubljana